ผู้จัดการโรงรับจำนำเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เผย เตรียมกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อสำรองในกิจการ จากเดิม 40 ล้านเป็น 50 ล้าน รวม 90 ล้านบาท พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด เพียงร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือนช่วยประชาชนช่วงวิกฤติโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 กรกฎาคม 2564 ที่ สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ทั้งอยู่ในพื้นที่และเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานประกอบการปิดทำการ และกลับบ้าน

 

เพื่อกักกันตัวและรักษาอาการจากภาวะการติดเชื้อโควิด-19  ทำให้ขาดรายได้และแบกรับค่าใช้จ่ายประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งเงินกู้ทั่วไป

โรงตึ้งเมืองน้ำดำสำรองเงิน 90 ล้านช่วยชาวบ้านจำนำเลี้ยงชีพช่วงโควิด โรงตึ้งเมืองน้ำดำสำรองเงิน 90 ล้านช่วยชาวบ้านจำนำเลี้ยงชีพช่วงโควิด

นายธันยพัต กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว ในปี 2564 ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เป็นอย่างมาก โดยมีเงื่อนไขคือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000-100,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นหรือในภาวะปกติ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกิน 5,000-100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมคือร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงขึ้น อาจจะมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
โรงตึ้งเมืองน้ำดำสำรองเงิน 90 ล้านช่วยชาวบ้านจำนำเลี้ยงชีพช่วงโควิด

นายธันยพัต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการเปิดรับบริการนั้น เฉลี่ยมีประชาชนมาใช้บริการวันละ 100 คน เดิมซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 40 ล้านบาท ทางสถานธนานุบาลจึงเตรียมที่จะกู้เพิ่มอีก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ โดยทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนมากเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ผ้าไหมแพรวา เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือช่าง

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบริการได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งตั้งจุดคัดกรอง และจำกัดจำนวนคน ขณะนำทรัพย์สินมาจำนำและไถ่ถอน

โรงตึ้งเมืองน้ำดำสำรองเงิน 90 ล้านช่วยชาวบ้านจำนำเลี้ยงชีพช่วงโควิด

ภาพข่าวโดย : จักรพงษ์  ระวิวรรณ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด