กรมสนับสนุนสุขภาพ เผย ขยายเตียง Hospitel ยากเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนกรณีรพ.เอกชนเรียกเก็บมัดจำค่ารักษาโควิด-19 ขอผู้ป่วยแจงเรื่องมายัง สบส.เพื่อดำเนินการ ย้ำทุกคนผู้ป่วยทุกคนต้องได้รักษาฟรีตามสิทธิ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์เตียงใน Hospitel ในพื้นที่กทม.-ปริมณฑล ว่า มี Hospitel  ทั้งหมด 102 แห่ง ซึ่งมีเตียงที่เปิดใช้จริง 28,000 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ 23,000 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง 2,500 คน /ผู้ป่วยสีเขียว 20,500 คน และยังมีเตียงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงอีก 2,000 เตียง 

ทั้งนี้ สบส.ร่วมกับกทม. ในการปรับ Hospitel ที่จะรับผู้ป่วยสีเหลืองที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน ซึ่งต้องมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แบะพยาบาลที่ต้องเข้าประจำที่ Hospitel เพิ่มมากขึ้น โดยต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาช่วย ถ้าหากจะต้องขยายเตียงในการรองรับผู่ป่วยทำได้ยาก เนื่องจากมีบุคลากรทางแพทย์จำกัด

ส่วนกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชน เรียกรับการวางเงินมัดจำสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการรักษาโควิด-19 นพ.ธเรศ แนะนำให้ผู้ป่วย รวบรวมหลักฐาน เล่นทอัดคลิปเสียง และสามารถส่งมาร้องเรียกที่กรมสนับสนุนสุขภาพได้ทั้งที นพ.ธเรศ ย้ำอีกว่า  

"ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาทุกแห่งทั้งรพ.รัฐ และรพ.เอกชน ตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"