น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มระดับเฉลี่ยวันละ 1 เมตร อีก 3 วันมวลน้ำก้อนใหญ่ถึงอุบลฯ หวั่นท่วมนาข้าวเร็ว นายอำเภอนาตาล สั่งผู้ใหญ่บ้านตามริมฝั่งแม่น้ำโขงเฝ้าสังเกตการณ์ แล้วรายงานให้ทราบทุก 12 ชั่วโมง

27 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีไพทูรย์ จงจินากูล นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจสอบ ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่ บริเวณท่าข้ามแม่น้ำโขงหน้าด่านพรมแดนถาวร บ้านปากแง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระดับน้ำเมื่อ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา น้ำโขงได้เพิ่มระดับขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร จึงทำให้เป็นที่น่าวิตกว่า หากมวลน้ำจากเหนือไหลมาถึงแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น จากนั้นก็จะไหลเข้าสู่ลำห้วย สาขา แล้วเอ่อเข้าท่วมนาข้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งว่า อีกภายใน 2 ถึง 3 วัน นี้ มวลน้ำโขงจากทางเหนือก็จะไหลงมาเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี

เฝ้าระวังมวลน้ำโขงทะลักอีก 3 วันก้อนใหญ่ถึงอุบลราชธานี

จึงได้สั่งการณ์ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ที่อยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากนั้นก็ให้รายงานให้นายอำเภอทราบทุก 12 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือราษฎร อพยพ ขนย้ายสิ่งของได้ทันต่อเหตุ
 

เฝ้าระวังมวลน้ำโขงทะลักอีก 3 วันก้อนใหญ่ถึงอุบลราชธานี

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ