กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือของเรือนจำอำเภอแม่สอด ระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำ ขณะนี้ได้ทำหนังสือยกเลิก เนื่องจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน

26 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ กรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยกรณีสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือของเรือนจำอำเภอแม่สอด ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าใหม่เข้าภายในเรือนจำ ไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด

 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ในเรือนจำฯ มีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่ง จึงเกรงว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่จะนำเชื้อเข้ามาภายในเรือนจำฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกนั้น เรือนจำแม่สอด ยกเลิกหนังสือชะลอการส่งตัว พร้อมรับเข้าเรือนจำแล้ว

 

เรือนจำแม่สอด ยกเลิกหนังสือชะลอการส่งตัว พร้อมรับเข้าเรือนจำแล้ว

ขณะนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจาก นายวิรัตน์  แดงเถิน  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ทางเรือนจำฯ ได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจริง อันเกิดจาก การประสานงาน และการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนบางประการ เรือนจำอำเภอแม่สอด

เรือนจำแม่สอด ยกเลิกหนังสือชะลอการส่งตัว พร้อมรับเข้าเรือนจำแล้ว

จึงได้ทำหนังสือยกเลิกการขอความอนุเคราะห์ระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาใหม่เข้าภายในเรือนจำ ไปยังผู้กำกับสถานีภูธรตำรวจแม่สอดเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าทุกหน่วยงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชน  ซึ่งทาง กรมราชทัณฑ์ พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป