เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป Walk in เพื่อเข้ารับการฉีดได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลาง สถานีบางซื่อ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ​ที่มีอายุ 60​ ปีขึ้นไป​​ ส่วนผู้ที่มี​อายุ​ 75 ปีขึ้นไป​ Walk​ in​ ที่​ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

- ชาวต่างชาติอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9 และจะได้รับแจ้งวัน-เวลานัดหมายทาง SMS หรืออีเมล

- ชาวต่างชาติที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแบบ Walk-in (เฉพาะผู้ที่รับวัคซีนเป็นเข็มแรก)