เพื่อรองรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดหนองบัวลำภูที่อยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดง เมื่อตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 สามารถโทรนัดโรงพยาบาล เพื่อกลับมารักษาตัวที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ปรึกษากับนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ในการจัดหาเตียงเพื่อไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีเพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่า จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนแบบประจำพักนอน จึงได้รับจัดสรรเตียงประจำหอพักนอนแบบ 2 ชั้น ครบตามเกณฑ์ของสถานศึกษา แต่ในปัจจุบันจำนวนนักเรียนลดลง และมีนักเรียนพักอาศัยอยู่จำนวนน้อย โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องพักให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก และมีเตียงนอนสำหรับเด็กประจำเพียงพอแล้ว จึงได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำเตียงที่มีอยู่มาปรับปรุงให้นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามและชุมชน ที่ต้องจัดที่กักตัวและผู้ป่วยโควิด เพื่อรองรับผู้ป่วยของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีเตียงที่เพียงพอ โดยขณะนี้ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมือง 10 เตียง อบต.หนองภัยศูนย์ 30 เตียง อบต.หนองหว้า 40 เตียง และเตรียมส่งมอบให้ อบจ. 60 เตียง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19

นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า อบจ.ได้สร้างโรงพยาบาลสนาม ที่สนามกีฬากลางจังหวัด ความจุ 50 เตียง และขยายเป็น 73 เตียง แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทางจังหวัดมีนโยบายให้ผู้ป่วยกลับคืนภูมิลำเนา โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม มียอดผู้ป่วยสะสม 622 ราย หายป่วยแล้ว 300 กว่าราย และยังป่วยอยู่ 300 กว่าราย และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 6 แห่ง เตียงก็ใกล้จะเต็มแล้ว โรงพยาบาลสนามจะรองรับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว คือใกล้จะหายก็จะนำไปพักรอที่โรงพยาบาลสนาม ปัจจุบันก็เต็มแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมอบหมายให้ อบจ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเฟต 2 โดยใช้เต็นท์ขนาดใหญ่ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 4 เต็นท์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 ราย เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้ว 73 เตียง ก็จะได้ประมาณ 273 เตียง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากประชาชนร่วมบริจาคเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ได้มอบเตียงเหล็กจำนวน 60 เตียง และรวมกับผู้บริจาครายอื่นซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19

อบจ.หนองบัวลำภู ยังได้สนับสนุนการตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วให้กับสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปกครองอำเภอทุกอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการเตรียมสถานที่ศูนย์พักรอ เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงใช้กักตัว หากพบว่ามีอาการป่วยก็จะนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวพักรอก่อนกลับบ้าน ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่อยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดง เมื่อตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 สามารถโทรนัดโรงพยาบาล เพื่อกลับมารักษาตัวที่จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด