นายอำเภอนำจิตอาสา ลุยเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด ยกเตียงเข้าไปจัด ในอาคารเรียนโรงเรียนประถม เตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ลูกหลานได้ปลอดภัยและอุ่นใจใกล้พ่อแม่

26 กรกฎาคม 2564 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องจิตอาสาตำบลบ้านขาม กว่า 70 คน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อไว้สำหรับกักตัวในการสังเกตอาการลูก หลาน ญาติพี่น้องที่กลับมาจากจังหวัดเสี่ยง( Local Quarantine ) กรณีที่บุคคลไม่มีบ้าน (Home Quarantine) และเถียงนาที่เหมาะสม ให้มีความปลอดภัยในการกักตัว 

ปรับปรุงโรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวลูกหลานมาจากพื้นที่เสี่ยง


 

ซึ่งปัจจุบันนี้มีพี่น้อง ลูกหลาน ของตำบลบ้านขามติดต่อมาเพื่อจะมากักตัวแต่ยังไม่มีที่กักตัว จึงได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ซึ่งชุมชนจิตอาสาตำบลบ้านขาม”จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อยามทุกข์ยาก ซึ่งได้ใช้โรงเรียนบ้านหินคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ของโรงเรียนที่ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเรียนร่วมกับสถานศึกษาข้างเคียงแล้ว อาคารสถานที่จึงไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้นำเอาสถานที่ดังกล่าวมารับผู้ที่มากักตัวได้ประมาณ 30 เตียง 

ปรับปรุงโรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวลูกหลานมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ร่วมกับชาวบ้านทำงานยกเตียง รองรับผู้ที่จะมากักตัว ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับจิตอาสา โดย นายอำเภอกล่าวว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง เราจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนไปนอนในที่ลำบาก สิ่งไหนที่จะช่วยได้เราจะช่วยกัน และการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ความรักสามัคคีของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณพี่น้องประชาชน จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สจ.หนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ 

ปรับปรุงโรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวลูกหลานมาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าว/ภาพ สุรศักดิ์ เครือคำ