ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ แจงดราม่าตำรวจ 11 นาย ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ระบุเป็นตำรวจจิตอาสาขับรถยนต์รับส่งผู้ติดเชื้อ ถือเป็นบุคลากรหรือผู้ให้บริการด่านหน้าตามนโยบายของรัฐ

จากกรณีที่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มีหนังสือลงวันที่ 25 ก.ค. 64 สั่งการให้ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รายงานข้อเท็จจริง กรณีกระแสสื่อออนไลน์สอบถามและกล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 11 นาย ในลักษณะไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้น

 

ล่าสุด พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้ทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้ประสานขอความร่วมมือให้ช่วยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีจิตอาสาขับรถยนต์รับส่งผู้ติดเชื้อเพื่อไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้และรับส่งผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมารักษาโรคต่อที่ จว.บุรีรัมย์ โดย พ.ต.อ.สุเอกฯ ได้ให้ความร่วมมือและอธิบายชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดทราบและเข้าใจภารกิจนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่ามีตำรวจที่มีจิตอาสาขับรถยนต์รับส่งผู้ติดเชื้อ จำนวน 11 นาย จึงได้แจ้งให้ทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทราบ ต่อมาวันที่ 23 ก.ค. สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ พร้อมวัคซีนมาฉีดเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 11 นาย ที่ถือเป็นบุคลากรหรือผู้ให้บริการด่านหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ที่ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 

 

สำหรับพื้นที่ของ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ มีเจ้าพนักงานตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีจิตอาสาดูแลบริการผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการด่านหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและทั้งหมดก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้วเช่นกัน