สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อัปเดต วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทย อยู่ลำดับ 47 ของโลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 497,302 ราย เสียชีวิตสะสม 4 พันกว่าราย

 
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.50 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 194,789,150 ราย รักษาอาการดีขึ้น 176,742,862 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 4,174,477 ราย 

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไทย อยู่ลำดับ 47 ของโลก

ประเทศที่มีการติดเชื้อสูงสุด ดังนี้ 
1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 13,151 สะสม 35,198,798  ราย เสียชีวิต 626,762 ราย เพิ่มขึ้น 49 ราย 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 38,153 สะสม 31,409,639 ราย เสียชีวิต 420,996 ราย เพิ่มขึ้น 411 ราย
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดใหม่ 18,129 เชื้อสะสม 19,688,663 ราย เสียชีวิต 549,924 ราย เพิ่มขึ้น 424 ราย
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 24,072 สะสม 6,126,541 ราย เสียชีวิต 153,874 ราย เพิ่มขึ้น 779 ราย 
5. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 15,242 สะสม 5,993,937 ราย เสียชีวิต 111,622 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย 

 

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไทย อยู่ลำดับ 47 ของโลก

 

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไทย อยู่ลำดับ 47 ของโลก

ประเทศไทยอยู่อันดับ 47 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 15,335 สะสม 497,302     ราย  เสียชีวิต 4,059 ราย เพิ่มขึ้น 129 ราย