คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ตรวจครบแล้ว พบแรงงานติดเชื้อ 3,481 ราย ผู้ติดเชื้อคนไทยกลับภูมิลำเนาในหลายอำเภอของจ.เพชรบูรณ์ แจ้งเพื่อให้กักตัว 14 วัน เล็งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง-เปราะบาง วันนี้

(26 ก.ค.2564) ตามที่นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ แจ้งผลการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มพนักงานบริษัทโกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (เครือสหฟาร์ม) ทั้งชาวเมียนมา และคนไทย ตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2564 รวมเวลา 4 วันจำนวน 7,164 คน โดยพบผู้ติดเชื้อ ทั้งหมด 3,481 ราย เป็นพนักงานคนไทย 391 ราย และพนักงานต่างด้าว 3,090 ราย

 

ส่วนพนักงานบริษัท และคนงานคนไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามอำเภอต่างๆ ใน จ.เพชรบูรณ์ และต่างจังหวัด พบว่ามี 372 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อไปยังหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อตามพื้นที่ภูมิลำเนา เพื่อให้กักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการคนในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อดังกล่าว

 

นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง

 

ขณะที่ อ.บึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย 

 

ขณะเดียวกันยังมีรายงานถึงผลการตรวจเชิงรุกในชุมชนใกล้แคมป์แรงงานต่างด้าว หมู่ที่ 2 บ้านเขาเกตุ และหมู่ 4 บ้านลำตระคร้อเหนือ โดยพบผู้ติดเชื้อ 80 ราย และมีการแยกกักตัวและทำการรักษาพยาบาลที่ศูนย์พักคอย อบต.กันจุและที่บ้าน

คลัสเตอร์ รง.แปรรูปไก่ กระจายกลับภูมิลำเนาหลายอำเภอจ.เพชรบูรณ์

ส่วนโรงงานมีการระดมพนักงานลูกจ้างทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง ทั้งอาคารสถานที่และเครื่องจักร ฯลฯ โดยมีการล้างทำความสะอาดพร้อมรมควันด้วยด่างทับทิม กับฟอร์มาลีนทุกห้องที่มีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ใน

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งให้บริษัทโกลเด้นไลน์ยุติสายผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

 

คลัสเตอร์ รง.แปรรูปไก่ กระจายกลับภูมิลำเนาหลายอำเภอจ.เพชรบูรณ์

 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศคำสั่งที่ 1660/2564 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนศูนย์จัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 ในพื้นที่ อ.บึงสามพัน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการซึ่งมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯเป็นประธาน,คณะทำงานควบคุม คัดกรองและรักษาพยาบาล มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ มีหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดฯเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย มีนายอำเภอบึงสามพันเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

 

ภาพ/ข่าว สุนทร คงวราคม จ.เพชรบูรณ์