ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทย ยื่นหนังสือปลัดอาวุโสอ.บางพลี ฟันวินัย ทรงชัย นกขมิ้น นายกอบต.ราชาเทวะ -พวก หลังป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง-เผยคำสั่ง มท.จ่อโดนถอดถอนตำแหน่งหลังรับสำนวนสอบภายใน 30 วัน จับตากระทบชิ่งนายกอบต.บางแก้ว ที่ป.ป.ป.ช.มูลแบบเดียวกัน

นายพชร พูลเจริญ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทย พร้อมด้วย นายแดง ปานทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสิงห์คำ พันธเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี ขอให้เร่งรัดดำเนินการทางวินัย กับ นายทรงชัย นกขมิ้น นายกอบต.ราชาเทวะ หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีจัดซื้อรถดับเพลิง

 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา นายทรงชัย นกขมิ้น กับพวก ในคดีทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน วงเงิน 39,950,000 บาท ของ อบต.ราชาเทวะ ในช่วงปี 2555 จากการไต่สวนของ ป.ป.ช. พบว่า การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปมนท์ จำกัด เอกชนขายรถยนต์ดับเพลิงที่ประกอบในประเทศ หรือรถยนต์ดับเพลิงเก่าที่นำมาปรับปรุงใหม่โดยไม่ได้มาตรฐานด้านดับเพลิงสากล ขณะที่รถดับเพลิงดังกล่าวต้นทุนไม่เกินคันละ 10 ล้านบาท มาขายให้กับ อบต.ราชาเทวะ ในราคาเกือบ 40 ล้านบาท

 

นายพชร กล่าวว่า กรณีนี้ตนเป็นผู้ดำเนินการร้องเรียนกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ปี 2557 จนกระทั้งเรื่องมีการพิจารณาสามารถชี้มูลความผิดได้ จึงเดินทางมายื่นหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยกับ นายทรงชัย กับพวก 


 

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2564 ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด​ ทุกจังหวัด ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติกรณี​คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ชี้มูล ความผิดนายกเทศมนตรี​ รองนายกเทศมนตรี​ ประธานสภา และรองประธานสภา ให้ใช้สำนวนไต่สวนของ​คณะกรรมการ​ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนออกจากตำแหน่ง​ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำอีก โดยกรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอพิจารณาตามฐานความผิดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใช้สำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นสำนวนการสอบสวนแล้วทำความเห็นและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป

 

หากยึดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กรณี  นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ กับพวก หากได้รับสำนวน ป.ป.ช.แล้วจะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งภายใน 30 วัน

 

นอกจากนี้ ให้จับตาดู้วยว่าจะมีผลกระทบไปถึงผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอีก 1 คน คือ นายกอบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ และพวก กรณีทุจริตจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย แบบกระเช้าบันได เหมือนกับกรณีอบต.ราชาเทวะ โดยบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ เป็นผู้ชนะการประมูล เช่นกัน