สปสช. เผย ชุดตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง Antigen Test Kit ข่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาใช้แล้วกว่า 5 หมื่นราย พบความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 ระบุ สัปดาห์นี้จะเพิ่มชุดตรวจให้กับรพ.เพื่อใช้ตรวจประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

วันนี้ (22 ก.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข  นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. เปิดเผยว่า สรุปผลการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  หรือ ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองว่า หลังจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ได้มีนโยบายในการใช้เครื่องตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง ปรากฏว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ กรุงเทพมาหานคร กระทรวงสาธารณสุข ได้ทดลองนำร่องตรวจที่ชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 5 หมื่นกว่าราย พบ ผลบวกร้อยละ 10 และได้นำผลบวกดังกล่าวไปเทียบกับผลตรวจมาตรฐาน RT-PCR พบผลตรวจผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 จึงทำให้เห็นว่าการตรวจด้วย Antigen Test Kit ได้ผลดี

สัปดาห์นี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีมติเพิ่มชุดตรวจให้กับประชาชนมากขึ้น  โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้นำไปตรวจเอง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างจัดหาและทีมวิชาการโดยกรมควบคุมโรค กำลังวางแผน การกระจายชุดตรวจให้ประชาชน เบื้องต้น ได้ประชุมสื่อสาร กับ  คลินิกชุมชนอบอุ่น 200 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง  ที่จะทยอยตรวจประชาชนด้วยชุด Antigen Test Kit  ซึ่งจุดเด่นของชุดตรวจนี้ ไม่จำเป็นต้องตรวจในโรงพยาบาล เมื่อวานนี้ 21 ก.ค. ได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ เพื่อทยอยตรวจให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง