อบจ.มหาสารคาม จับมือ ผู้ว่าฯ สั่งจองวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ในวงเงิน 30 ล้านบาท จากสภากาชาดไทย เพื่อฉีดวัคซีนให้ชาวจังหวัดมหาสารคาม ในกลุ่มเปราะบางตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งจำนวนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของประชาชนมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทันท่วงที อบจ.มหาสารคาม จึงได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการสั่งจองวัคซีน Modena จากสภากาชาดไทยจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เพื่อนำไปฉีดบริการให้กับประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ที่ได้รับการฉีดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทยกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อบจ.มหาสารคามจะขอให้ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้นำเนินการ โดยความร่วมมือต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ฉีดบริการประชาชน
มหาสารคามทุ่มงบ 30 ล้าน จองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

มหาสารคามทุ่มงบ 30 ล้าน จองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

ส่วนการฉีดปรับสูตรนั้น ทางจังหวัดหาสารคามปรับการฉีดวัคซีนโดยซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 ผู้ที่ฉีดไปแล้ว จะได้ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์   
 

 

มหาสารคามทุ่มงบ 30 ล้าน จองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย