ขอนแก่น เปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด19สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือ Hospitel จากความร่วมมือภาคเอกชนแห่งแรกในภาคอีสาน รองรับผู้ป่วยจำนวน 260 เตียงในโรงแรม 2 แห่ง มีให้เลือกทั้งพักเดี่ยวและครอบครัว หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่นและในภาคอีกสานพุ่ง

21 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณลานชั้น 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น  นายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “ห้องพักผู้ป่วยโควิด19 เฉพาะกิจ” แบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้องพักและค่ารักษา โรงแรม 2 แห่งและห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำนวนรวม 260 ห้องไว้รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด19 มาเข้าพักรักษาตัว

เปิดแล้ว Hospitelโดยเอกชนแห่งแรกของอีสานหลังผู้ป่วยโควิดพุ่ง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Hospitel ทั้งสองแห่งพร้อมเปิดให้บริการกลุ่มเป้าหมายในการรักษาได้แก่ผู้ป่วยยืนยันที่ไม่มีอาการโดยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่รักษาและดูแล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ลักษณะของห้องพัก มีห้องน้ำในตัว มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 260 เตียง แต่ละแห่งมีห้องพักที่แตกต่างกัน โดยโรงแรม i-Hotel มีห้องพักทั้งหมด 5 ประเภทได้รับการรับรองให้เป็น Hospitel และเปิดให้บริการในวันที่ 20 กรกฎาคม โรงแรมโฆษะ มีห้องพักทั้งหมด 6 ประเภท รับการประเมินตรวจรับรองได้รับการรับรองให้เป็น Hospitel และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลตรวจพบเชื้อโควิด19 สามารถติดต่อขอเข้าพักได้ที่โรงพยาบาลหรือทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น
เปิดแล้ว Hospitelโดยเอกชนแห่งแรกของอีสานหลังผู้ป่วยโควิดพุ่ง

ด้านนายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสดีที่ภาคเอกชนทั้งหอการค้าจังหวัด โรงพยาบาลเอกชนและโรงแรมที่ร่วมมือกันและพูดคุยกันบผู้ป่วยโควิดมาก่อนหน้านี้ จนกระทั่งช่วงนี้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เตียงผู้ป่วยเริ่มขาดแคลน จึงเปิด Hospitel ให้เป็นอีกจุดหนึ่งในการรองรับผู้ป่วยโควิดตามมาตรฐานการรักษาที่มีมาตรฐานสูง สอดรับกับความเป็นเมืองที่รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ซึ่งขอนแก่นจะเป็นที่พึ่งของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ในการบริการด้านสุขภาพ

เปิดแล้ว Hospitelโดยเอกชนแห่งแรกของอีสานหลังผู้ป่วยโควิดพุ่ง เปิดแล้ว Hospitelโดยเอกชนแห่งแรกของอีสานหลังผู้ป่วยโควิดพุ่ง เปิดแล้ว Hospitelโดยเอกชนแห่งแรกของอีสานหลังผู้ป่วยโควิดพุ่ง


โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน