คณะกรรมการป.ป.ช. จ่อลงมติชี้มูลคดีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้นำเข้าเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing B77-200 ER ของบริษัท การบินไทย มีผู้ถูกกล่าวหาเบื้องต้น 26 ราย ทั้งฝ่ายการเมือง บอร์ดบริษัทการบินไทย และคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวบริษัทการบินไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คดีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing B77-200 ER ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ เลื่อนลงมติเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากคดีนี้มีหลายสำนวนย่อยต้องพิจารณา คณะรรมการ ป.ป.ช. จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมสำนวนเข้ามาเป็นสำนวนเดียวกัน และให้เลื่อนวาระนี้ออกไปก่อน 

 

23 ส.ค. 64 น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนคดีดังกล่าว ว่า คดีสินบนโรลส์รอยซ์ ส่วนของการบินไทย ดำเนินการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากผู้ที่กำลังจะถูกชี้มูลขอเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 

แหล่งข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผย "เนชั่นออนไลน์" ว่า เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.รับปากว่าจะไปดำเนินการรวบรวมสำนวนคดีสินบนโรลส์รอยซ์ เข้ามาเป็นสำนวนเดียวกัน คาดจะเสร็จในช่วงปลายเดือนพ.ย.นี้ และจะเสนอให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้

ป.ป.ช.จ่อชี้มูลคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ปลายเดือนนี้

สำหรับความเป็นมาของคดีนี้ เมื่อปี 2560 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นองค์คณะไต่สวน ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) อธิบดีอัยการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) โดยการสอบสวนการจัดซื้อแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

 

ช่วงแรก 1 ปี พ.ศ.2534-2535

ช่วงที่สอง ปี พ.ศ.2535-2540 

โดยมีการจ่าย สินบน ผ่านคนกลาง ซึ่ง ป.ป.ช.ได้ชื่อคนกลางเป็นเอกชน ประสานระหว่างบริษัท โรลส์-รอยซ์ และผู้ถูกกล่าวหา

คดีสินบนโรลส์รอยซ์ มีผู้ถูกกล่าวหาเบื้องต้น 26 ราย ทั้งฝ่ายการเมือง บอร์ดบริษัทการบินไทย และคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวบริษัทการบินไทย ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง B777-200 ER พร้อมเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งเครื่องบิน และการจัดซื้อเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A340-500/600 จำนวน 6 ลำ เพิ่มเติมรวม 7 เครื่อง จากบริษัทโรลส์รอยซ์ 

 

ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้บริษัทโรลส์รอยซ์ ได้รับประโยชน์ในการทำสัญญาขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินให้แก่บริษัท การบินไทย 

ป.ป.ช.จ่อชี้มูลคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ปลายเดือนนี้

ป.ป.ช.จ่อชี้มูลคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ปลายเดือนนี้

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เมื่อปี 2560 ได้ประเมินมูลค่าสินบนโรลส์รอยซ์ พบว่ามีมูลค่าจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น 3 ครั้ง 


กรณีแรก ใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 5% หรือเท่ากับ 3,417 ล้านบาท 
กรณีที่สอง ใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 4% หรือเท่ากับ 2,780 ล้านบาท 
กรณีที่สาม ใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 3% หรือเท่ากับ 2,263 ล้านบาท 

 

ทั้ง 3 กรณีใช้ค่าเงินเฉลี่ยที่ 32-35 บาท/เหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปี 2560) มูลค่าของสินบน ที่ระดับ 2,263-3,417 ล้านบาทนี้ ความเสียหายและมูลค่าสินบนสูงสุด ในยุครัฐบาลรัฐประหาร เผด็จการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในปี 2534-2535 อยู่ที่ 1,386-2,248 ล้านบาท

 

ป.ป.ช.จ่อชี้มูลคดีสินบนโรลส์รอยซ์ ปลายเดือนนี้

ข่าว สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี 

ภาพจาก Flickr ของ Mark Hillary