ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งตั้งด่านตรวจผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หากจะเข้าพื้นที่ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

20 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ว่า หลังจากที่ ศบค.ได้ออกประกาศพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มและจังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดง ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อให้สอดรับกับประกาศของ ศบค. โดยเฉพาะมาตรการรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง 13 จังหวัด  

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งคุมเข้ม ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องฉีดวัคซีน ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งคุมเข้ม ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องฉีดวัคซีน
 

โดยประกาศของจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 48 กำหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นบุคคล 3 ประเภท ที่ไม่ต้องกักตัวเอง ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน, ผู้ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าซิเนก้า จำนวน 1 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน และกลุ่มสุดท้าย จะต้องมีการ swap ก่อนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง และก่อนเข้าพื้นที่จะต้องแสดงหลักฐาน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองทุกครั้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง เข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งคุมเข้ม ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องฉีดวัคซีน
ภาพ/ข่าวโดย : กฤศเมธ โลโห