นนทบุรี ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 57 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 กําหนดมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (20 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล covid19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1965/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 กําหนดมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนี้

ในคำสั่งเนื้อหาสรุปว่า

1) ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น.ห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสถาน ประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดถึงเวลา 20.00 น.ให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์

3) โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดถึงเวลา 20.00 น (ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น)

5) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษา ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า

เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำาหนดอย่าง เคร่งครัด ได้แก่ การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์ รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

 

ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยา และเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุง ต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และการบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม