"หมอทวีศิลป์" โฆษก ศบค.แถลงข่าวสั่งตั้งด่านคุมเข้ม การเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต 9 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำด่าน จะตรวจเอกสารอนุญาตการเดินทาง ต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ "ไทยชนะ" และลงข้อมูลผ่านเว็บหยุดเชื้อเพื่อชาติ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวถึงข้อกำหนดมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก 10 เป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก 53 จังหวัด , พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด , และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด คือภูเก็ต

 

นอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงได้มีการพูดคุยกันว่า จะมีการตั้งด่านพื้นที่สีแดงเข้ม หากออกข้างนอก จะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนเก่า เพราะจะมีการตั้งด่านรอบขอบนอกของพื้นที่ 6+3 จังหวัดอย่างเข้มข้น (กทม-ปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา)

โดยจะมีชุดตรวจเข้มแข็ง กระจายอยู่ในขอบของ 9 จังหวัด ที่จะมีด่านตรวจด่านทั้งเข้าและออก ระหว่างสมุทรปราการออกไปทางภาคตะวันออก จะมีด่านภายในเป็นด่านเข้มแข็งเพิ่มขึ้น แต่หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ต้องเตรียมพร้อมดังนี้

หลักฐานเดินทางข้ามจังหวัด

1.หลักฐานการอนุญาตต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต  หัวหน้าสถานีตำรวจ ที่ได้ขอมา

 

2.ต้องผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ด่านตรวจด้วย

 

3.ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ COVID-19.in.th ซึ่งจะได้รับคิวอาร์โค้ดออกมา เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ ซึ่งขณะนี้ทางด่านกำลังตรวจสอบระบบ

 

ความไม่สะดวกเหล่านี้ เพื่อต้องการลดการเดินทาง ดังนั้นหากไม่จำเป็น ขอให้อยู่ในเคหะสถานเท่านั้น เพราะขณะนี้ทั่วโลกใช้วิธีการล็อกดาวน์ โดยมาตรการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันนี้ (19 ก.ค.)

หลักฐานเดินทางข้ามจังหวัด

อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นมี 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

 

1.ทางด้านสาธารณสุข

 

2.การขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชน อาหารยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตร น้ำมัน เชื้อเพลิง ไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

 

3.การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 

 

4.การให้การบริการอำนวยประโยชน์เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

 

5.การประกอบอาชีพที่จำเป็น

 

6.อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายกรณีของเจ้าหน้าที่