มติที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายเห็นชอบให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไป คณะกรรมาธิการสามัญ และวิสามัญทุกคณะ ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือนสิงหาคมนี้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงถึงผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย ที่มีนายชวนหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้แทนจากทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสภาเข้าร่วมในการประชุม

   

นายวิรัช เปิดเผยว่า มติที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายเห็นชอบให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 สัปดาห์และให้มีการประชุมในวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคมนี้ นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญทุกคณะ ยกเว้นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

   

ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ จากนี้จะใช้วิธีการประชุมโดยระบบ Zoom 100% สำหรับหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัด เช่น การชี้แจงงบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และสำหรับการประชุมงบประมาณฯที่สภานั้นจะอนุญาตให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงในห้องประชุมกรรมาธิการเท่านั้น โดยทีมงานและผู้ติดตามจะให้ไปรับฟังการประชุมที่ห้องประชุมออนไลน์

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า มติที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายเป็นไปตามข้อเสนอของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่แจ้งผ่านวิป 3 ฝ่ายเพื่อทราบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ข้อที่ 12 สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมจะเสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อ แต่เมื่อรับฟังเหตุผลแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุม จึงยินดีให้ความร่วมมือในการงดประชุม ทั้งนี้เมื่อจบ 14 วันแล้ว หากสถานการณ์ไม่เบาลงจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งจะใช้วิธีในการงดประชุมต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ ดังนั้นระหว่างการงดประชุม 14 วันนี้จะต้องคิดและเตรียมมาตรการให้พร้อมที่สุดเพื่อรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้เราอยู่กับโควิดให้ได้แม้จะรุนแรง

  

อย่างไรก็ตามการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนใจฝ่ายค้านในการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้นการเตรียมการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะต้องดำเนินต่อไป และเมื่อฝ่ายค้านได้ข้อสรุปแล้วก็จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาฯเปิดเมื่อไร ก็จะต้องเปิดอภิปราย ถึงแม้สภาฯจะปิดในเรื่องของการถ่วงดุล และการตรวจสอบรัฐบาล ฝ่ายค้านก็ยังจะต้องทำงานต่อไปโดยปกติ เมื่อฝ่ายค้านสรุปข้อมูลพร้อมแล้ว คาดว่าจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้