ชาวเน็ตแห่อัด "สำนักงานประกันสังคม"เยียวยาไม่ทั่วถึง ให้แค่ ม.33 ขณะที่ ม.39 กับ คนต่างจังหวัด ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำไมไม่ได้ คอมเมนท์ลั่นเพจเฟซบุ๊ก แชร์ร่วมพัน

วันนี้ (11 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่า มีผู้เข้ามาสอบถาม และทวงถามถึงมาตรการ ที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง รวมทั้งพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสีแดง ซึ่งในความเป็นจริง ก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกัน อาทิ

"ต่างจังหวัดไม่ลำบากเหมือนคนในเมืองเหรอ หรือ ต่างจังหวัด ไม่ส่งเงินสมทบ ทำอะไรคิดให้มันกว้าง ๆ หน่อย หรือ ผู้ประกันตน ม.39 ก็มีชีวิต มีค่าใช้จ่าย ต้องกินอยู่เหมือนมาตราอื่นๆ ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ และ เราทำธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้าง แต่สถานประกอบการไม่ได้อยู่ที่ กทม./ปริมณฑล แต่งานเราอยู่ในเขตนี้ เราโดนสั่งเบรกงาน เราได้รับผลกระทบเช่นกัน เราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเช่นกัน แต่การเยียวยาไม่ทั่วถึง"

อัดเละ ประกันสังคม เยียวยาไม่ทั่วถึง ทำไม ม.39 ก็ได้รับผลกระทบทำไมไม่ได้

อัดเละ ประกันสังคม เยียวยาไม่ทั่วถึง ทำไม ม.39 ก็ได้รับผลกระทบทำไมไม่ได้

ทั้งนี้ และ คณะรัฐนตรี มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุด ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ 4 จังหวัดชายแดนใต้) ภายใต้เงื่อนไข ต้องเป็นนายจ้าง และผู้ประกันตนในหมวดกิจการ 4 กิจการ คือ ก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และ กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

โดยนายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา เท่ากับจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการ แต่ให้ได้รับไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คน ส่วนผู้ประกันตนไทย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน และได้รับเพียงครั้งเดียวจากโครงการ

 

อย่างไรก็ตาม นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

อัดเละ ประกันสังคม เยียวยาไม่ทั่วถึง ทำไม ม.39 ก็ได้รับผลกระทบทำไมไม่ได้