พัทลุง – ส่งหนังสือเชิญ 13 บริษัทเข้าร่วมประมูลรังนกจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 5 ยังไม่มีเอกชนรายใดสนใจ เตรียมประกาศครั้งที่ 6 ต่อไป หลังจากคณะกรรมการกำหนดราคาประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เผยค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เฝ้าเกาะรังนกวันละ6หมื่นบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 กรกฎาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่า

13 บริษัทเมินประมูลรังนกพัทลุง เผยค่าใช้จ่ายวันละ 6 หมื่น
                    
หลังจากที่ได้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจประมูลสัมปทานรักนกครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ด้วยวิธีการคัดเลือก คือการส่งเอกสารเสนอการประมูลไปยังผู้ประกอบการจำนวน 13 ราย
                 
ปรากฎว่ายังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสัมปทานรังนกแม้แต่รายเดียว หลังจากนี้ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฯ
               

13 บริษัทเมินประมูลรังนกพัทลุง เผยค่าใช้จ่ายวันละ 6 หมื่น
จะนัดประชุมเพื่อกำหนดราคากลางใหม่กันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 แล้งจะส่งมาให้ทางคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ ออกประกาศเชิญชวนเป็นครั้งที่ 6 ต่อไป  
              

“บอร์ดใหญ่จะไม่เข้าไปก้าวล่วงในการพิจารณาการกำหนดราคากลาง  เนื่องจากทางบอร์ดใหญ่มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีอำนาจเด็ดขาด”
              
นายกู้เกียรติ  กล่าวและว่า สำหรับการประกาศเชิญชวนผู้สนใจประมูลสัมปทานรังนกที่มีการดำเนินการมาแล้ว 5 ครั้ง ก็ยังไม่มีผู้สนใจก็ต้องไปดูว่ายังมีอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สนใจได้อีกกว่าที่ผ่านมา
             

13 บริษัทเมินประมูลรังนกพัทลุง เผยค่าใช้จ่ายวันละ 6 หมื่น
โดยเฉพาะราคากลางสัมปทานที่กำหนดไว้ที่ 450 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปีนั้นเหมาะสมหรือสมควรที่คณะกรรมการกำหนดราคาจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางตัดสินใจ

13 บริษัทเมินประมูลรังนกพัทลุง เผยค่าใช้จ่ายวันละ 6 หมื่น
            

ซึ่งบอร์ดใหญ่คือคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จะไม่มีสิทธิ์เสนอแนะหรือชี้นำได้ว่าจำเป็นต้องปรับลดราคากลางหรือไม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเอง

13 บริษัทเมินประมูลรังนกพัทลุง เผยค่าใช้จ่ายวันละ 6 หมื่น
           
 ส่วนการเฝ้าเกาะรังนกในช่วงที่ยังไม่มีสัมปาทานรายใหม่ ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่วว่า  ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลเข้มข้นต่อไปจนกว่าจะมีผู้สัมปาทานรายใหม่ได้
           
“ค่าใช้สำหรับเจ้าหน้าที่เฝ้ารังนกเฉลี่ยวันละประมาณ 60,000 บาท” ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าว
 

ข่าวโดย...สมชาย สามารถ