"ศบค." เผย ประกาศฉ.26 รับ"ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" ระบุ คน 4 จว.ชายแดนใต้ออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาต พบผู้ป่วยใหม่ 4,786 ราย เสียชีวิตยังสูงพบตาย 53 ราย ป่วยหนัก 1,911 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจถึง 556 ราย ยังคงมีการเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายอยู่

วันนี้ (30 มิ.ย.64) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2564 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 73 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,786 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 4,659 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ 127 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 259,301 ราย รักษาอยู่ 49,799 ราย รักษาในโรงพยาบาล 22,470 ราย โรงพยาบาลสนาม 27,329 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,911 ราย และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 556 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 207,479 ราย หายเพิ่ม 2,415 ราย เสียชีวิตใหม่ 53 ราย รวมเสียชีวิต 2,023 คน

โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย 30 ราย ผู้หญิง 23 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี อายุระหว่าง 24-97 ปี เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 74% เป็นชาวไทย 49 ราย เมียนมา 2 ราย จีน 1 ราย และอังกฤษ 1 ราย ค่ากลางการนอนรักษาจนเสียชีวิต 11.5 วัน และรักษาตัวนานสุดจนถึงเสียชีวิต 47 วัน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 35 ราย ปทุมธานีและสมุทรปราการ จังหวัดละ 3 ราย นครปฐม ยะลา และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย จันทบุรี นครสวรรค์ ปัตตานี อุดรธานี อุบลราชธานี และชลบุรี จังหวัดละ 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 4,650 ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 9 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก ในโรงงานและชุมชน 1,347 ราย ค้นหาเชิงรุกในเรือนจำ 127 ราย และเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,303 ราย

ยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 9,672,706 โดส สะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 6,910,169 โดส เพิ่มขึ้น 189,131 โดส และเข็มที่สองจำนวน 2,762,537 โดส เพิ่มขึ้น 66,603 โดส

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศรวม 9 ราย พบว่าจากประเทศเมียนมาสองรายมีการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติวันที่ 26 มิถุนายน เป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 26 ปีเพศหญิง 1 รายอายุ 23 ปี สัญชาติไทย 2 ราย อาชีพรับจ้างทั่วไปโดยพบผลติดเชื้อมีอาการ 2 ราย LQ ตาก/โรงพยาบาลแม่สอด จากประเทศกัมพูชา 7 ราย เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติวันที่ 27 มิถุนายน เป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 24 ปี เพศหญิง 4 ราย อายุ 16- 24 ปี สัญชาติไทย 5 ราย อาชีพไม่ระบุ 4 ราย รับจ้างทั่วไป 1 ราย พบติดเชื้อมีอาการ 2 ราย ไม่มีอาการ 3 ราย LQ จันทบุรี/โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1,826 ราย สมุทรปราการ 433 ราย สมุทรสาคร 253 ราย ชลบุรี 208 ราย นครปฐม 191 ราย ปทุมธานี 177 ราย สงขลา 157 ราย นนทบุรี 155 ราย ยะลา 106 ราย และปัตตานี 81 ราย

ทั้งนี้มีการรายงานศูนย์บูรณาการปฎิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลขาสมช. ให้แต่ละจังหวัดได้นำเสนอขึ้นมา กรุงเทพมหานคร ได้รายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้ ค้นพบผู้ป่วยเพิ่มเติมในกลุ่มชุมชน ซอยขุนนาวา เขตบางรัก พนักงานติดเชื้อ 25 คน จากทั้งหมด 800 คน แคมป์คนงาน พระราม2 ซอย 50 เขตบางขุนเทียน พบติดเชื้อ 94 คน จากพนักงาน 246 คน ทั้งนี้คลัสเตอร์ ที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานคร 108 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยในรอบ 14 วันที่ผ่านมา ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ โรงงานผ้า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย เขตบางบ่อ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี แคมป์คนงานก่อสร้าง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย

ทั้งนี้เมื่อคืนวันที่ 29 มิ.ย. ได้มีการออกประกาศตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 26 ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอชุดข้อมูลและให้ตนแจ้งให้ประชาชนทราบ ในข้อกำหนดฉบับที่ 26 หลักใหญ่คือการเพิ่มข้อ (12) การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นตามนโยบายของรัฐบาล จึงจะเป็นการนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox ) สร้างการท่องเที่ยวให้กลับคืนคืนมาในพื้นที่เกาะ

รวมถึงได้มาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 9 เป็นฉบับที่ 11 ย่อยขึ้นมา เพื่อให้มีการดำเนินงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox ) และมีนักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อเตรียมการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม มีรายงานเที่ยวบินเข้ามา 4 เที่ยว จากการประสานงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. และนักท่องเที่ยวตัวเลขประมาณ 249 คน มาจากหลายชาติ โดยหลักใหญ่จะมาจากประเทศอิสราเอล อาบูดาบี และกาตาร์ ทั้งนี้มาตรการที่ออกมาก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งมีทั้งมาตรการก่อนเดินทางเข้าประเทศ เช่น หนังสือรับรอง หรือ COE ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการตรวจสารคัดหลั่ง หรือ swab ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีกรมธรรม์ ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีหลักฐานการชำระค่าที่พักและค่าตรวจ ที่ระบุการเข้าพักไม่น้อยกว่า 14 วัน และมีเอกสารรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยยา และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

เมื่อถามถึงความชัดเจนในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถ้าจะเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องมีเอกสารในการเดินทางหรือไม่ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า เราได้มีการปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของทางศบค. ยืนยันว่าได้ ข้อกำหนดฉบับที่ 25 เจตนาการออกข้อกำหนดจะให้คนที่ออกจากจังหวัด 4 ชายแดนใต้ ที่เดินทางออกไปต้องขออนุญาตจากทางการ ในการออกจากพื้นที่ เนื่องจากมีการติดเชื้อภายใน 4 จังหวัดชายแดนใต้จำนวนมาก และมีข่าวว่าไปแพร่เชื้อในหลายจังหวัด แต่คนที่จะเดินเข้าไปใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องออกมาตรการขึ้นมา ทั้งนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีเอกสารขออนุญาต แต่อย่างไรก็ตามขอให้ตรวจสอบกับทางจังหวัด ซึ่งสามารถมีข้อปฏิบัติเข้มกว่าที่อื่นได้ เช่น มาแล้วอาจจะต้องถูกกักตัวในพื้นที่ที่จัดให้ เช่น กรณีที่มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเช่นเดียวกันจะต้องอยู่ในพื้นที่กักตัว 14 วัน หรือกรณีที่แรงงานเดินทางกลับกลุ่มภูมิลำเนาในภาคอีสาน ก็จะต้องมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ดังนั้นการขอดูใบอนุญาตจะต้องติดตามดูว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดใด และต้องมีการทำความเข้าใจกับคณะกรรมการโรคติดต่อ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการออกใบอนุญาตจะทำให้เกิดความยุ่งยาก จะให้ทางภาครัฐทำความเข้าใจกับข้อกำหนดที่ออกมา