เชียงราย -ยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่ง 28 ราย ส่วนใหญ่จากคลัสเตอร์โรงเรียนปอเนาะปัตตานี นายอำเภอแม่สาย เผยนักเรียนกลับมาอยู่ในพื้นที่ควบคุม ไม่ได้ออกไปพบปะชุมชน ปิดกั้น เข้า-ออกแล้ว ส่วนผู้ป่วยนำส่งรักษาตามมาตราการจังหวัด

 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.แม่สาย ได้มอบหมายให้นายปวเรศ ปัญญายงค์ ปลัดอำเภอแม่สาย สำรวจประชากรที่อยู่อาศัยในมูลนิธิเมตาธรรม แม่สาย เลขที่ 600 หมู่ 2 บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยพบผู้อาศัยทั้งหมด 73 ราย เพิ่มขึ้นจากการสำรวจวันก่อน อีกจำนวน 18 ราย โดย ศปก.อ.แม่สาย ยังได้กำชับห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ควบคุม เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 13-29 มิถุนายน มีผู้เดินทางมาจาก 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมจำนวน 776 คนโดยมาจากกรุงเทพฯ มากที่สุดจำนวน 631 คน"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย


"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย


โดยคลัสเตอร์ใหม่พบในพื้นที่ อ.แม่สาย เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ปัตตานี ไปยังศาสนสถานพื้นที่ อ.แม่สาย โดยเดินทางโดยรถตู้ที่มีครู พี่เลี้ยง และนักเรียน รวมกันประมาณ 50 คน ต่อมาพบป่วยภายจากคลัสเตอร์ที่มาจากโรงเรียนปอเนาะปัตตานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจคัดกรองบุคคลทั้งหมด ปรากฎว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 16 ราย รวมผู้ป่วยขั้นต้นจำนวน 19 ราย และอยู่ระหว่างสรุปผลอีกจำนวนหนึ่ง โดยผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ปัจจุบันถูกแยกตัวและพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย แล้ว โดย ศปก.อ.แม่สาย ได้เร่งสำรวจประชากรภายในมูลนิธิฯ และจัดเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าว โดยสายพันธุ์ที่พบเชื้อในคลัสเตอร์นี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษ ไม่ใช่สายพันธุ์เบต้าจากทวีปแอฟริกาแต่อย่างใด"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่า เกี่ยวกับคสัสเตอร์ดังกล่าว หลังจากที่ทราบว่ามีการเดินทางกลับมาของนักเรียนจากพื้นที่ จ.ปัตตานี จึงได้เข้าไปตรวจสอบและควบคุมโรค โดยได้พบผู้ติดเชื้อ จึงไดัทำการปิดสถานที่ดังกล่าวไม่ให้มีการเข้า-ออก และทำความเข้าใจกับผู้บริหารของมูลนิธิแล้ว อย่างไรก็ตามมูลนิธิดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำของศาสนา ไม่มีการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก และหลังจากที่นักเรียนเดินทางกลับมาจาก จ.ปัตตานี ได้มีการกักตัวอยู่ภายในทั้งหมด ไม่ได้ออกไปพบปะกับประชนในชุมชนอย่างใด ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ ได้ส่งไปรักษาตามมาตรการของทาง จ.เชียงรายแล้ว

"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย
"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จ.เชียงราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 28 คน แยกเป็น อ.แม่สาย 16 คน อ.เทิง 4 คน อ.เชียงแสน 6 คน อ.เวียงชัย 1 คน อ.ขุนตาล 1 คน เสียชีวิต 1 คน ทำให้ยอดสะสมของผู้ป่วยใน จ.เชียงราย มีจำนวน 981 ราย รักษาหายแล้ว 714 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 254 ราย แยกเป็นที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 86 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 93 ราย โรงพยาบาลชุมชน 65 ราย โรงพยาบาลเอกชน 10 ราย

"คลัสเตอร์"ปอเนาะปัตตานีโผล่แม่สาย