ลำปาง - ผู้ว่าฯลำปางลุยโครงการ "รับคนลำปาง กลับบ้าน" สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รอผลตรวจ หรือต้องการตรวจเชื้อ และผู้ที่ติดเชื้อแล้วมารักษาได้ โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางเท่านั้น


        ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทบทวนมาตรการต่างๆของจังหวัดลำปาง


ผู้ว่าฯหมูป่าลุย"รับคนลำปาง กลับบ้าน"


สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย (พื้นที่อำเภอเมืองปาน) เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้าง รวมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีมติในที่ประชุมให้ร้านอาหาร งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารจำนวนมาก พบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ และจังหวัดลำปางได้รับการร้องเรียนว่าในพื้นที่บางอำเภอยังมีการเปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโดยมีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก มิใช่การจำหน่ายอาหาร ประกอบกับทางจังหวัดพบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง จึงได้มีมติให้งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว


ผู้ว่าฯหมูป่าลุย"รับคนลำปาง กลับบ้าน"นอกจากนั้นยังได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานรับคนลำปางกลับบ้าน (สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) กรณีที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 , อยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจ , กรณีทราบผลว่าติดเชื้อแล้วต้องการสถานที่รักษา ให้โทรศัพท์ประสานผ่านศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หรือติดต่อเพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อผ่านทางศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางเท่านั้น

กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (5 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านลำปางชนะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง

ผู้ว่าฯหมูป่าลุย"รับคนลำปาง กลับบ้าน"

หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (9 จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (53 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านลำปางชนะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และเฝ้าระวังอาการตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ไปโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ ให้รอหนังสือของจังหวัดออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง