ศบค.เผย วันนี้ 30 มิถุนายน 2564 พบผู้เสียชีวิต 50 ราย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย หายป่วยกับบ้าน 20,000 ราย ฉีดวัคซีนเข็มแรก 2,000,000 ราย เข็ม 2 1,500,000 ราย 10 อันดับผู้ป่วยสูงสุด

ศบค.เผย วันนี้ 30 มิถุนายน 2564 พบผู้เสียชีวิต 50 ราย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย หายป่วยกับบ้าน 20,000 ราย ฉีดวัคซีนเข็มแรก 2,000,000 ราย เข็ม 2 1,500,000 ราย 10 อันดับผู้ป่วยสูงสุด