จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล จัดให้มีการประมูล "ทุเรียนเมืองช้าง" ที่ 13 อำเภอส่งเข้าประกวด และประมูล จำนวน 13 ลูก ได้ยอดเงินจำนวน 498,000 บาท เพื่อมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดเพื่อซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์

29 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และแพทย์หญิงดวงแก้ว ตัณฑประภา รอง ผอ.รพ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการประมูล "ทุเรียนเมืองช้าง" เพื่อนำรายได้มาร่วมซื่อรถยนต์รับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่มอบให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีข้าราชการ ,นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนมาร่วมกันประมูล "ทุเรียนเมืองช้างกันอย่างคับคั่ง

ประมูลทุเรียน "เมืองช้าง" 13 ลูก ยอดรวม 498,000 บาทโดยจัดกิจกรรมสาธารณกุศล จัดให้มีการประมูล "ทุเรียนเมืองช้าง" ที่ 13 อำเภอส่งเข้าประกวด และประมูล จำนวน 13 ลูก มีคหบดี ผู้แทนห้างร้าน และประชาชนมาร่วมประมูลกัน ปรกกฏว่า ผู้ประมูลได้ให้ราคาสูงสุดลูกสุดท้าย คือนายกเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประมูลลูกสุดท้ายด้วยราคา 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่วนรองลงมา นายก อบจ.สุรินทร์ ประมูลไป 3 ลูก ลูกแรก 2 หมื่นกว่า,ลูกที่ 2 สองหมื่นกว่า และลูกที่3 หนึ่งแสนบาท ซึ่งรวมแล้วการประมูลทั้ง 13 ลูก ได้ยอดเงินจำนวน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เพื่อมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดเพื่อซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์

ประมูลทุเรียน "เมืองช้าง" 13 ลูก ยอดรวม 498,000 บาท

ในส่วนจะให้มีการประมูล "ทุเรียนเมืองช้าง" ในรอบที่ 2 จะเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ที่บริเวณตัวปราสาทศีขรภูมิ "ปราสาทระแงง" อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานในวันนั้นจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, และการจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน การแข่งขันปลอกทุเรียน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานด้วย

ประมูลทุเรียน "เมืองช้าง" 13 ลูก ยอดรวม 498,000 บาท

ประมูลทุเรียน "เมืองช้าง" 13 ลูก ยอดรวม 498,000 บาท