อุตรดิตถ์ -จังหวัดวางมาตรการเข้ม คัดกรอง 5 กลุ่มเสี่ยง และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด เดินทางเข้ามาต้อง Swab หาเชื้อทุกราย พร้อมสถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับ โรงเรียนกวดวิชา งดกิจกรรมการเรียนการสอน on site

    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ พบเพิ่มอีก 3 ราย คือ รายที่ 152-154 โดยรายที่ 152 ยังคงเชื่อมโยงคลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม ส่วนรายที่ 153-154 เป็นคนงานก่อสร้าง มาจาก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ อยู่ที่ 154 ราย รักษาหาย 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย และยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 63 ราย 


"อุตรดิตถ์"เพิ่มความเข้ม11จังหวัดเสี่ยง

พบการระบาดอยู่ที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ มากที่สุด อ.ลับแล และ อ.พิชัย ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและมาจากแคมป์คนงาน ทำให้เกิดการระบาดสู่ครอบครัว คนใกล้ชิดหรือเป็นคลัสเตอร์ ดังนั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ประกอบกับการสั่งปิดแคมป์แรงงานในพื้นที่กทม. ปริมณฑลและภาคใต้ ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค คัดกรอง 5 กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้า จ.อุตรดิตถ์ ต้องได้รับการ Swab หาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ดังนี้

"อุตรดิตถ์"เพิ่มความเข้ม11จังหวัดเสี่ยง
1.คนงานจากแคมป์คนงานจากทุกจังหวัด 2.ผู้ที่มีครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 3.ผู้ที่มีเพื่อนร่วมงานในบริษัท โรงงานที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 4.ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายจำหน่ายมาจากต่างจังหวัด และ5.ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และเพิ่มเติมจังหวัดเสี่ยง 1 จังหวัด คือ ตาก โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น HUG UTT และรายงานตัวเพื่อตรวจคัดกรอง Swab หาเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลใกล้บ้าน และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ก่อนเข้าที่พัก หรือบ้านทุกราย

    


"อุตรดิตถ์"เพิ่มความเข้ม11จังหวัดเสี่ยง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR ให้กับประชาชนที่เดินทางจาก 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีมติกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับ โรงเรียนกวดวิชา งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา on site โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น on hand , on air หรืออื่นๆแทน จนถึงวันที่ 11กรกฎาคม 2564

"อุตรดิตถ์"เพิ่มความเข้ม11จังหวัดเสี่ยง