ผู้ว่าฯขอนแก่น ส่งสายตรวจตาสับประรดตรวจเข้มสถานประกอบการ พบร้านใดฝ่าฝืน ไม่ทำตามมาตรการคุมโควิด ส่งภาพถ่ายถึง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเอาผิดทันที พร้อมสั่งการจัดหางาน สนธิกำลังร่วมตำรวจ ปกครองตรวจเข้มสถานประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเด็ดขาด ผู้ว่าฯเผยขอประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน ย้ำชัดทุกคนการ์ดห้ามตกเด็ดขาด

28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น,นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น,ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผอ.ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น,นพ.ไพบูลย์  ปิยะบัณฑิตกุล  ผอ.รพ.ขอนแก่น ราม ,และนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 23/2564 เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ว่าฯขอนแก่น ส่งตาสัปปะรด เข้มสถานประกอบการขอนแก่นนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ขณะนี้พบการระบาดแบบกลุ่มก้อนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดโดยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีทั้งสิ้น 17 รายทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยผู้ป่วยรายใหม่วันนี้พบมากที่สุดคือที่ อ.สีชมพู มากถึง 7 ราย ดังนั้นมาตรการควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ  จัดหาวัคซีนทางเลือกจำนวน 30,000 โดส สำหรับการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ 15,000 คนโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับวัคซีนทางเลือกคือประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปคือการขออนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย


 

ผู้ว่าฯขอนแก่น ส่งตาสัปปะรด เข้มสถานประกอบการขอนแก่น

 " จังหวัดขอความร่วมมือกับประชาชนในเขตจังหวัดที่จะต้องช่วยเฝ้าดูเฝ้าระวังในเรื่องการไปใช้บริการในร้านอาหารต่างๆ ในรูปแบบสายตรวจตาสับปะรด เพราะขณะนี้ด้วยมาตรการที่ผ่อนคลาย ที่สถานประกอบการร้านอาหารต่างออกมาประกอบกิจการตามที่ได้รับการผ่อนคลาย ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกมาตรการ ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีข้อบกพร่องใด ขอให้ถ่ายภาพและแจ้งมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อที่คณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้กำชับและสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่สังกัดกระทรวงแรงงานได้ออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อขอความร่วมมือ ว่ามีแรงงานกลับมาจากพื้นที่จังหวัดที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัดหรือไม่ รวมทั้งการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะนี้อย่างเด็ดขาด"

ผู้ว่าฯขอนแก่น ส่งตาสัปปะรด เข้มสถานประกอบการขอนแก่นนอกจากนี้ ที่ประชุม ได้มีมติในการที่จะปรับพื้นที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 1 หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ รพ.ศรีนครินทร์ สำหรับการเป็นพื้นที่กักตัวและควบคุมตัวสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งเน้นไปในกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงสูงและบุคคลต้องสงสัยที่จะต้องถูกกักตัว ตามพรบ.ควบคุมโรค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนนี้ตามขั้นตอนของการสอบสวนโรค อย่างไรก็ตามสำหรับการปิดสถานศึกษานั้นขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถที่จะสั่งปิดสถานศึกษาได้เป็นระยะเวลา 7 วันอยู่แล้ว  เพื่อให้ทุกอำเภอได้ใช้อำนาจในการพิจารณาและเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้มีการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ว่าฯขอนแก่น ส่งตาสัปปะรด เข้มสถานประกอบการขอนแก่น