นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลุยติวเข้มเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลา 2 วัน ปลุกให้ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชการที่ 9 เอาตัวรอดในห้วงสถานแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานเปิดในพิธีอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรก เกษตรกร ซึ่งจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การปรับปรุงแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการขุดสระน้ำให้เพียงพอในการทำเกษตรในแปลง หรือฟาร์ม การปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ พืชผักอาหาร ไม้ใช้สอย รวมทั้งการประมง ปศุสัตว์ ล้วนแล้วแต่อาศัยพึ่งพาพึ่งพิงกันเกื้อกูลกัน 

ติวเข้มเกษตรกร โครงการ1 ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้จ้างแรงงาน ที่ทำหน้าที่แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยให้คำแนะนำ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลโครงการฯ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอ สร้างความสมดุล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สู่การดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและยั่งยืน ซึ่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างทางรอดของเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตใหม่ สำหรับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จากทั้งหมด 14 ตำบล มี 278 โครงการ ในการอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งออกศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกรตัวอย่าง ของ นายทรงเดช  บุญอุ้ม บ้านหนองสวรรค์

ติวเข้มเกษตรกร โครงการ1 ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ติวเข้มเกษตรกร โครงการ1 ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ติวเข้มเกษตรกร โครงการ1 ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด