"สมศักดิ์" รมว.ยุติธรรม กระตุ้นเจ้าหน้าที่เตรียมตัวสานต่อกฎหมายยาเสพติด เดินหน้ายึดทรัพย์แก๊งค้ายา พร้อมยกผลงาน ป.ป.ส.สกัดเครือข่ายส่งออกต่างประเทศ เล็งหาเครื่องมือใหม่ๆ ปิดช่องทางค้ายาทางไปรษณีย์

วันนี้ (28 มิ.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมที่สำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อติดตามการดำเนินงานอนุบัญญัติ ตามร่างประมวลกฎมายยาเสพติด โดยมี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม , นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม , นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. , และผู้บริหาร ป.ป.ส.ร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลสนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ส.ซึ่งเราพยายามชี้แจงให้ชัดว่า ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ไทยเป็นทางผ่าน ซึ่งเราทำเป็นไม่สนใจก็ได้ แต่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน จึงต้องปราบปราม

เล็งสนับสนุนเครื่องมือใหม่ปราบแก๊งค้ายาทางไปรษณีย์-ชมผลงาน ป.ป.ส."ในวันนี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาไปไกล การค้ายาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรู้เท่าทัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งประสานงานกับประเทศต้นทางและปลายทางด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ถือว่าการสกัดเส้นทางส่งออกทำได้ดี"

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รูปแบบการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ต้องดูว่า จะมีวิธีการจัดการอย่างไร และต้องการการสนับสนุนเครื่องมือหรือไม่ เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ หรือการส่งบุคคลากรไปช่วย

ส่วนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้ว เมื่อกฎหมายออกมา ต้องทำงานต่อเนื่องทันที เช่น การแยกคดียึดทรัพย์สินออกจากคดีอาญา การยึดทรัพย์ย้อนหลัง และการยึดทรัพย์ตามมูลค่าจริง หรือ "แวลู เบท" นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อม เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเอาจริง

เล็งสนับสนุนเครื่องมือใหม่ปราบแก๊งค้ายาทางไปรษณีย์-ชมผลงาน ป.ป.ส.