ขอนแก่นพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 13 ราย พบส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากคลัสเตอร์ กลุ่มเสี่ยง กำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเข้ม ทุกหมู่บ้านต้องตรวจอย่างละเอียด เร่งประสานนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดและหากรับแรงงานกลับจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 มิ.ย.2564 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าขอนแก่นวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 13 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งสิ้น 625 ราย โดยยังคงรับการรักษาอยู่ 62 ราย รักษาหายแล้ว 558 รายและเสียชีวิต 5 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 13 รายนั้น พบว่า 11 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นมาตรการคุมเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ทั้งการควบคุม ป้องกัน สอบสวนโรค ทุกอำเภอของจังหวัดจะต้องเข้มข้นและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจากข้อมูลการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่มีการรายงานตัวผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ตั้งแต่วันที่25-28 มิ.ย. พบว่า มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ถึง 364 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในชุมชน หมู่บ้าน คือผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และอสม. จะต้องประสานการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในการตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์แบบคนต่อคน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของขอนแก่น
ผู้ว่าฯสั่งนายจ้าง รับแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว
" ในวันที่ 25 มิ.ย. ขอนแก่นพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย วันที่ 26 ก.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย ในจำนวนนี้ 9 รายเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ขณะนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่นนอกจากกาสรเดินทางกลับหลังจากไปทำงานที่ต่างจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์คนงานและล็อคดาวน์ในบางพื้นที่ตามคำสั่งของ ศบค. แล้ว บางส่วนคือกลุ่มที่เดินทางมารักษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในการรับมือกับผู้ป่วยต่อจากนี้ไปต้องตรวจย้ำแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าแม้ขอนแก่น จะมีคำสั่งปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 แล้ว แต่จำนวนเตียงผู้ป่วยเฉพาะที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้นขณะนี้ยังคงสามารถรองรับได้อีก 466 เตียงและยังคงมี รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ ที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้โดยทันที"


ผู้ว่าฯสั่งนายจ้าง รับแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว


ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดวาระเร่งด่วน จะมีการหารือถึงแนวทางการจัดการเรื่องแรงงาน ที่ในขณะนี้ได้มีคำสั่งให้นายจ้างทุกบริษัทฯในเขต จ.ขอนแก่น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าและออก จากพื้นที่จังหวัดเด็ดขาด โดยสั่งการให้ จัดหารงานจังหวัด,แรงงานจังหวัด รวมทั้งสำนักงานประกันสังคม เร่งประสานงานร่วมกับสถานประกอบการทุกกิจการในพื้นที่ ขณะที่แรงงานที่เดินทางวกลับมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 10 จังหวัด จะต้องกักตัว 14 วัน และให้รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานทุกคน โดยที่นายจ้างจะต้องประสานงานกับพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อปิดล็อคแรงงานทั้งหมดที่เดินทางกลับมาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อการกระจายของเชื้อ โดยในระยะเวลา 14 วัน ที่กักตัวนี้นั้นห้ามมีการลักลอบหรือการจ้างงานเด็ดขาด ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด หากพบว่าฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที


ผู้ว่าฯสั่งนายจ้าง รับแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวผู้ว่าฯสั่งนายจ้าง รับแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว