โควิดโคราชยอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง เร่งสอบสวนโรคหาผู้ติดเชื้อและกักตัวกลุ่มเสี่ยง 10 คลัสเตอร์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีมติให้โรงเรียนทั้ง 1,713 แห่ง พร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 737 แห่งปิดเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่ 6 ก.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายกอบชัย  บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 104/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นพ.นริทร์รัชต์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 35 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.โชคชัย 13 ราย อ.เมือง 5 ราย อ.ปากช่อง 3 ราย อ.ประทาย 2 ราย อ.วังน้ำเขียว 1 ราย อ.ขามทะเลสอ 1 ราย อ.เสิงสาง 4 ราย อ.ด่านขุนทด 4 ราย อ.โนนสูง 1 ราย อ.สูงเนิน 1 ราย อ.ชุมพวง 1 ราย อ.พิมาย 2 ราย อ.ประทาย 2 และ อ.สีดา 1 ราย รวมยอดสะสม 1,196 ราย เสียชีวิต 17 ราย รักษาหาย 959 ราย และรักษาอยู่ 220 ราย ทั้งนี้พบการแพร่ระบาดได้ขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่อง 


ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด


ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด
 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังพร้อมเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งกักตัวกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1.คลัสเตอร์ครอบครัวและเครือญาติ ต.หนองจะบก อ.เมือง ติดสะสม 11 ราย 2.คลัสเตอร์ อ.คง สะสม 7 ราย 3.คลัสเตอร์ป่าละเมาะ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง สะสม 22 ราย 4.คลัสเตอร์ครอบครัวตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง สะสม 6 ราย 5.คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างถนนช้างเผือก สะสม 8 ราย 6.คลัสเตอร์ตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย สะสม 6 ราย 7.คลัสเตอร์แฟลตตำรวจกองเมืองโคราช สะสม 7 ราย 8.คลัสเตอร์ตำบลกระโทก อ.โชคชัย สะสม 17 ราย 9.คลัสเตอร์ตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสางสะสม 20 ราย 10.คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง อ.สูงเนิน สะสม 5 ราย     ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด
ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด
ในระเบียบวาระที่ 3 การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นายกอบชัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีมติให้สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวน 1,713 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 737 แห่ง ยกเว้นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (On line) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม  โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประเมินและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด

ผวา 10 คลัสเตอร์ โคราชสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด