ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กำชับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และอปท.ทุกพื้นที่ ตั้งจุดตรวจสกัดคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกอย่างเข้มงวด ย้ำหากพบบุุคคลเดินทางจากพื้นที่โซนสีแดงเข้มให้ควบคุมสังเกตอาการ 14 วัน

พะเยาบูรณาการคัดกรองผู้เดินทางจากโซนสีแดงเข้ม


           เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบแอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 26 แกลลอน ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

พะเยาบูรณาการคัดกรองผู้เดินทางจากโซนสีแดงเข้ม


              สำหรับมาตรการควบคุมกลุ่มแรงงาน และแรงงานต่างด้าว หลังจาก ศบค.ได้มีการสั่งปิดแคมป์แรงงานในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล และภาคใต้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการสั่งมายังจังหวัด และจังหวัดพะเยาได้ ออกคำสั่ง ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อทำการคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด โดยให้อำเภอ แจ้ง อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนทุกราย กรณีพบผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ให้ควบคุมสังเกตอาการ 14 วัน และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านชุมชน โดยเด็ดขาด