สงขลา - บรรยากาศล็อคดาวน์สงขลาวันแรกมีประชาชนไปขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางออกจากจ.สงขลาที่ว่าอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งคนทำงาน ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

28 มิถุนายน 2564 ที่จ.สงขลา บรรยากาศในวันแรกของการใช้มาตรการล๊อคดาวน์เป็นเวลา30วัน โดยเฉพาะการควบคุมการเดินทางเข้าออกซึ่งต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่

ปิดสงขลาวันแรก ปชช.แห่ขอเอกสารรับรอง


โดยบรรยากาศที่ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่มีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จ.สงขลา ไปขอรับเอกสารรับรองการเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่อำเภอจะเปิด ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนทำงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด คนที่ไปทำธุระ ผู้ประกอบธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับบ้าน

ปิดสงขลาวันแรก ปชช.แห่ขอเอกสารรับรอง

โดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอหาดใหญ่คอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงขั้นตอนรวมทั้งเอกสารต่างๆที่ต้องนำมาประกอบการยื่นขอเอกสารรับรองการเดินทาง ซึ่งวันแรกยังคงไม่สะดวกบ้างในเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบการเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ

ปิดสงขลาวันแรก ปชช.แห่ขอเอกสารรับรอง

ปิดสงขลาวันแรก ปชช.แห่ขอเอกสารรับรอง

จากการสอบถามผู้ที่มาขอเอกสารการเดินทางบอกว่าจะเดินทางขึ้นไปทำธุระที่กรุงเทพฯ ในวันนี้จึงมาขอหนังสือรับรองการเดินทางและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการนี้เพราะเข้าใจสถานการณ์จากการระบาดของโควิด19

ปิดสงขลาวันแรก ปชช.แห่ขอเอกสารรับรอง