ผวจ.ร้อยเอ็ด สั่งวางมาตรการคุมเข้ม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงต่อเนื่อง ขอความร่วมมือให้ แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกภาชนะอาหาร แยกสังเกตอาการตนเอง

27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 349 ราย รักษาหายเพิ่ม 1 ราย รักษาหายสะสม 258 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ. 73 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 7 ราย ดังนี้ ที่อำเภอเกษตรวิสัย 2 รายเป็นสองสามีภรรยา ทำงานรับส่งสินค้า เดินทางกลับจาก จ.ปทุมธานี อำเภอโพนทอง 2 ราย สองสามีภรรยาเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ อำเภออาจสามารถ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับรายที่ติดเชื้อที่กลับจากกรุงเทพ อำเภอธวัชบุรี 1ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพ และอำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านที่เตินทางกลับจากกรุงเทพฯ

ร้อยเอ็ดสั่งคุมเข้มปชช.กลับจากต่างจังหวัด

นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งให้คณะกรรมการฯ เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ โดยให้สาธารณสุขจังหวัด แจ้งให้ทุกพื้นที่ รพ.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. ประสาน อสม. ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง เตรียมพร้อม รับสถานการณ์ และเฝ้าระวังพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือให้ แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกภาชนะอาหาร แยกสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามี ความเสี่ยงและมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น สิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ร้อยเอ็ดสั่งคุมเข้มปชช.กลับจากต่างจังหวัด

ร้อยเอ็ดสั่งคุมเข้มปชช.กลับจากต่างจังหวัด

ร้อยเอ็ดสั่งคุมเข้มปชช.กลับจากต่างจังหวัด