นครปฐม หยุดไม่อยู่ พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 197 ราย ด้านผู้ว่าฯ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่คลัสเตอร์ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน)

นครปฐม ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่วันนี้ 197 ราย ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก

วันนี้(27 มิ.ย.64)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ระบาดระลอกใหม่ตรวจพบอีก 197 ราย โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRTประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 4,096 ราย เป็นสัญชาติ ไทย 124 ราย อื่นๆ 73 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 172 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 25 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 164 ราย และมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.26 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 44 ราย (วันนี้ +2)อัตราป่วยตาย = 1.07 (ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 42 ราย) อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (90 ราย) อำเภอสามพราน (84 ราย)อำเภอนครชัยศรี (11 ราย)ในกลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในโรงงานชำแหละสุกรกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่ จัดทำมาตรการเร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์ โรงชำแหละสุกร พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้

นครปฐม ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่วันนี้ 197 ราย ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก

ขณะที่นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และแรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หลังพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ทั้งนี้อำเภอเมืองนครปฐม ได้ทำการออกคำสั่งปิดตลาดบนทั้งด้านในและรอบนอกตลาด เป็นการชั่วคราว 3 วัน (24-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา) เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง โดยในวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้นำเจ้าหน้าที่มาบริการตรวจค้นหาเชิงรุก โดยตั้งเป้าหมายไว้ 600 คน ซึ่งผลการตรวจจะทราบในช่วงเย็นวันนี้ หรือเช้าวันถัดไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวกับประชาชนชาวนครปฐม ว่า เราจะดูแลทุกท่านอย่างดี วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลนครปฐม ได้นำชุดตรวจมาตรวจให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน จะนัดท่านมาตรวจใหม่วันถัดไป ในจุดตรวจที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ที่ติดเชื้อจะนำไปรักษาตัว แต่ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อร่างกายแข็งแรง ไม่มีอาการ ไม่มีไข้ ก็จะนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม แต่ถ้าท่านใดมีโรคประจำตัว อาการรุนแรง ปอดอักเสบ เราจะนำเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลหลัก เช่น โรงพยาบาลนครปฐม

นครปฐม ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่วันนี้ 197 ราย ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในส่วนเรื่องการจัดสรรวัคซีน ขณะนี้จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นล็อตที่ 3 ของเดือนมิถุนายน ประกอบด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 8,000 โดส เพื่อฉีดในพื้นที่แพร่ระบาดกลุ่มก้อน 5,800 โดส และวัคซีน ซิโนแวค 6,500 โดส

โดยล็อตนี้จะเริ่มดำเนินการฉีด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เป็นต้นไป ในพื้นที่คลัสเตอร์อำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอสามพราน และได้จัดส่งวัคซีนให้ทุกอำเภอตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรมาทั้งหมด เพื่อฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องประชาชนเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงหรือแออัด งดการชุมนุมเพื่อป้องการระบาดของโรคโควิด-19

นครปฐม ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่วันนี้ 197 ราย ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งนี้ผู้สื่อข่าว รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ระบาดระลอกใหม่ตรวจพบอีก 197 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRTประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 4,096 ราย เป็นสัญชาติ ไทย 124 ราย อื่นๆ 73 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 172 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 25 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 164 ราย และมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.26 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 44 ราย (วันนี้ +2)อัตราป่วยตาย = 1.07 (ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 42 ราย) อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (90 ราย) อำเภอสามพราน (84 ราย)อำเภอนครชัยศรี (11 ราย)ในกลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในโรงงานชำแหละสุกรกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่ จัดทำมาตรการเร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์ โรงชำแหละสุกร พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้

ปนิทัศน์ มามีสุข -ปณิดา มามีสุข รายงานจาก จ.นครปฐม