สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ภูมิใจไทย อัดรัฐบาลประกาศห้ามนั่งร้านอาหารไม่บอกก่อนล่วงหน้า ห่วงผู้ประกอบการสต็อกสินค้า จี้เยียวยาธุรกิจร้านอาหาร .

วันนี้ (27 มิ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง มาตรการของศบค. ในการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานภายในร้านอาหาร 1 เดือน ว่า เรื่องนี้ต้องสื่อสารให้ชัดเจน  บอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ เขามีต้นทุน นำของสด มาแปรรูปเป็นอาหาร  หากบอกเขาให้มีเวลาเตรียมตัว เขาก็จะสามารถบริหารสต๊อกของได้ แต่มาประกาศปุบปับทันที เขาลงทุนไปแล้ว ยากต่อการจัดการ 
อย่างกรณีสั่งปิดร้าน เหมือนรอบแรก พนักงานยังได้ค่าชดเชย ถูกหยุดจากการประกาศปิด แต่พอรัฐบาล ไม่สั่งปิดแต่ห้ามนั่งในร้าน ต้นทุนผู้ประกอบการแทบจะเท่าเดิม ตนคิดว่าถึงเวลา ที่ผู้ประกอบการควรได้รับการเยียวยา เพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่มีประกาศเช่นนี้ และตั้งแต่ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต่างไม่ได้รับเยียวยาใดๆ จึงอยากให้รัฐบาล หันมามอง และทบทวนในส่วนนี้ด้วย