พิษณุุโลก - จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการเข้มข้นอีกครั้ง พร้อมสั่งสถานศึกษาทั้งจังหวัดเลื่อนปิด ระหว่าง 28 มิ.ย.-11 ก.ค. โดยปรับการเรียนการสอน ห้าม on site พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามประชาชนในพื้นที่-ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด เน้นกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมให้กักตัวที่บ้านทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผวจ.พิษณุโลกสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน


วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 ที่ผ่านมา และได้เชิญนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นย้ำและกำชับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตรวจสอบและติดตามประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.และกักกันตัวที่บ้านหรือสถานที่กักกันตัวระดับอำเภอ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4701/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ข้อ7) อย่างเคร่งครัด

ผวจ.พิษณุโลกสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน
ผวจ.พิษณุโลกสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน
พร้อมกันนี้ ห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคน เกิน 50 คน และให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และสั่งให้ ปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา, สถาบันกวดวิชา ให้งดการเรียนการสอนแบบ Onsite ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำ ให้ดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส่วนกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษา ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online

ผวจ.พิษณุโลกสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด