เทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก หลังพบว่าครูผู้ดูแลเด็กประจำชั้นอนุบาล 2/2 ติดเชื้อโควิด จากญาติในบ้าน ่ครูไม่มีอาการและไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยง พร้อมเร่งสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยง-เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ


พบครูติดเชื้อสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ลงนามในประกาศเทศบาลนครพิษณุโลกแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 -ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 หลังพบว่า มีครูผู้ดูแลเด็กประจำชั้นอนุบาล 2/2 ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จากญาติในบ้านโดยที่ครูไม่มีอาการ และไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยง เมื่อพบครูติดเชื้อ จึงได้ทำความสะอาดทุกห้องเรียน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงอาหารและรอบๆศูนย์ฯที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสทันที และแจ้งให้ครู เด็กนักเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง

พบครูติดเชื้อสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.พิษณุโลก
สำหรับชั้นอนุบาล 2/2 นั้น มีจำนวนเด็กนักเรียนในชั้นเรียน 16 คน แม่บ้าน 1 คน ให้ผู้ปกครองทราบถึงการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าทำการสอบสวนโรคจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

พบครูติดเชื้อสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.พิษณุโลกทั้งนี้ ก่อนเปิดเรียนทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนโดยได้ผ่านการประเมินตามมาตรการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีเด็กเล็กในความดูแลทั้งสิ้น 114 คน

พบครูติดเชื้อสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.พิษณุโลก