ทุกข์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในอำเภอพิมาย โรคลัมปีสกินระบาดทยอยตายต่อเนื่อง ขณะที่ทางปศุสัตว์ยังคงเร่งพ่นยาฆ่าเชื้อและกำจัดพาหะอย่างแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน ป้องกันการแพร่ระบาด

26 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ซึ่งกำลังระบาดในจังหวัดนครราชสีมา มีวัวล้มตายทุกวัน โดยวัวที่ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน  ส่วนใหญ่ลูกวัวก็มีอาการ ท้องเสีย และ มีตุ่ม เต็มตัว หลังจากนั้น ก็ล้มตายลง  เช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า วัวป่วยเป็นโรคลัมปีสกินเป็นจำนวนมาก ทำให้มีวัวล้มตายลงต่อเนื่อง ด้านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้เผยว่าพาหะสำคัญของโรคอุบัติใหม่นี้คือแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ เช่นติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน วิธีการป้องกันโรค คือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่ ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่ โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ


ทุกข์เกษตรกร ลัมปีสกินยังระบาดต่อเนื่อง

ล่าสุดทางปศุสัตว์อำเภอพิมายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในคอกเลี้ยงวัวของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และ แนะนำให้เกษตรกรควรดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างใกล้ชิด หากพบว่า วัวมีอาการป่วย เป็นโรคลัมปีสกิน ให้รีบแยกวัวที่ป่วยออกจากคอกรวม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ทุกข์เกษตรกร ลัมปีสกินยังระบาดต่อเนื่อง

ทุกข์เกษตรกร ลัมปีสกินยังระบาดต่อเนื่อง