รพ.มหาราชฯ นัดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต 3 เข็มแรกให้กับผู้ลงทะเบียนวันอาทิตย์นี้ ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม ขณะนี้ต้องรอความชัดเจนในเรื่องการลงทะเบียน และจำนวนผู้ที่มีความต้องการฉีดอีกครั้ง

26 มิถุนายน 2564 นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ได้ดำเนินการมาตั้งวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน 109,865 ราย โดยแบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 จำนวน 3,712 ราย และวัคซีนซิโนแวค ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 31,191 ราย ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 37,481 ราย ขณะเดียวกันวันนี้ (26 มิ.ย.64) จะงดฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และมหาราชพร้อม โดยจะให้บริการฉีดสำหรับเข็มที่ 2 เท่านั้น 

รพ.มหาราชฯนัดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต 3 เข็มแรก พรุ่งนี้

ส่วนวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย. 64) จะเป็นการเก็บตกรอบ 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่จะฉีดจำนวน 1,800 ราย โดยผู้ที่จะฉีดจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ต้องลงทะเบียนมหาราชพร้อม หรือหมอพร้อมจุดฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(จุดฉีดเซนทรัลเท่านั้น จุดอื่นไม่นับรวม) 2.ยึดวันที่ลงฉีดเป็นสำคัญ ไม่ได้ยึดวันที่ท่านลงทะเบียน 3.ต้องเป็นกลุ่มเปราะบาง คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ต้องนำยาที่ทาน หรือ ผลการรักษามาด้วย ในกรณีที่รักษากับทางมหาราช ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถดูประวัติได้ ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม ขณะนี้ต้องรอความชัดเจนในเรื่องการลงทะเบียน และจำนวนผู้ที่มีความต้องการฉีดอีกครั้ง

รพ.มหาราชฯนัดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต 3 เข็มแรก พรุ่งนี้

รพ.มหาราชฯนัดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต 3 เข็มแรก พรุ่งนี้