รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 4 มาตรการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มจำนวนเตียงรักษา เล็งนำแพทย์ประจำบ้านใช้ทุนช่วยปฏิบัติหน้าที่ไอซียูสนามที่จะเปิดเพิ่มใน 7 วัน ส่วนมาตรการ Home Isolation ให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียวรักษาที่บ้าน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ศบค.กทม. กระทรวงสาธารณสุข พร้อมมีมาตรการติดตามอาการไว้แล้ว

วันนี้ (25 มิถุนายน 2564) ที่โรงพยาบาลราชวิถี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด19 และให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

"รมช.สาธิต" ชง 4 มาตรการเพิ่ม50เตียงไอซียูภายใน 7 วัน


ดร.สาธิตกล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถีดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทั้งผู้ป่วยโควิด 19 ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์วันนี้มีผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนมาก บุคลากรมีความอ่อนล้า และเริ่มมีผู้ป่วยโควิดรอเตียง พร้อมเสนอการลดจำนวนผู้ป่วยโควิด19 ใน 4 มาตรการควบคู่กัน คือ 
1.รัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชน ต้องช่วยกันเข้มควบคุมป้องกันโรค 2.กลับมาใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว  3.เร่งฉีดวัคซีนใน 2 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.ที่มีการระบาดมาก ซึ่งมีการลงทะเบียนฉีดในเดือนกรกฎาคมประมาณ 5 แสนคน ให้ครบโดยเร็วที่สุดตามศักยภาพ รวมถึงใช้ยุทธศาสตร์ขนมครกควบคุมโรคในจุดคลัสเตอร์และชุมชนโดยรอบ และ4.เปิดเตียงไอซียูสนามเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการเปิดในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรียนแพทย์ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวชิรพยาบาล ประมาณ 50 เตียง ภายใน 7 วัน

"รมช.สาธิต" ชง 4 มาตรการเพิ่ม50เตียงไอซียูภายใน 7 วัน

"หากดำเนินมาตรการทั้ง 4 ไปพร้อมๆ กัน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ จะช่วยให้ผู้ป่วยเริ่มลดลง ส่งผลให้ปลายทางคือด้านการรักษาผู้ป่วย ภาระงานของแพทย์และพยาบาล ดีขึ้นตามลำดับ และจะเสนอมาตรการใหม่ คือ Home Isolation ให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียวรักษาที่บ้าน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขวางระบบการติดตามอาการไว้แล้ว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินของ ศบค.กทม. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ" ดร.สาธิตกล่าว
ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เตียงผู้ป่วยโควิด 19 ในภาครัฐมีความตึงตัวทั้งเตียงสีแดง สีเหลือง และสีเขียว รวมถึง Hospitel และโรงพยาบาลสนามภาครัฐ โดยเฉพาะเตียงไอซียูตึงตัวมากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ในส่วนของการเปิดไอซียูสนามเพิ่ม 50 เตียง แต่ยังไม่มีบุคลากร โดยได้ทำหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุขขอนำแพทย์ประจำบ้านที่เรียนจบจะกลับไปใช้ทุนวันที่ 1 กรกฎาคม มาช่วยปฏิบัติงานไอซียูสนามก่อน ส่วนพยาบาลไอซียูจะระดมจากจังหวัดที่ระบาดไม่มาก สำหรับปัญหาแรงงานต่างด้าวจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานว่า ควรต้องมีการนิรโทษกรรม รักษาแล้วให้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายระบุตัวตนได้ต่อไป

"รมช.สาธิต" ชง 4 มาตรการเพิ่ม50เตียงไอซียูภายใน 7 วัน

"รมช.สาธิต" ชง 4 มาตรการเพิ่ม50เตียงไอซียูภายใน 7 วัน