ฝ่ายปกครองตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งจุดสกัดปิดบ้านพักแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา พร้อมให้กักบริเวณ 80 คน หลังพบเชื้อโควิด-19 แรงงานหญิงพม่า 1 คน ส่วนสามีเข้าสถานกักกันของรัฐ พบอีกโควิดรายใหม่ 4 ราย


ล็อคแคมป์แรงงานต่างด้าว พบติดเชื้อ 1  ราย


               เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลแม่ตาว  ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังป้องกัน และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้านพักแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด โดยห้ามมิให้บุคคลภายเข้า-ออกจากบ้านพักโดยเด็ดขาด และตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการสลับเปลี่ยนเวรยามกัน 


ล็อคแคมป์แรงงานต่างด้าว พบติดเชื้อ 1  ราย


                ทั้งนี้  หลังจากพบผู้ป่วยเป็นแรงงานหญิงวัย 33 ปี ชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน หลังจากเกิดอาการป่วย และไปรักษาตัว ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักกับสามี โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้แรงงานเมียนมาทั้งหมด 80 คน กักตัวอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าว ส่วนผู้มีการสัมผัสกับผู้ป่วยสัมผัสสูง มี 1 คน คือ สามีผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสถานที่กักกันของรัฐ


ล็อคแคมป์แรงงานต่างด้าว พบติดเชื้อ 1  ราย


              สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ทางจังหวัดตากแจ้งว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 4 คน ทำให้พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 423 คน ( ระลอกใหม่ เมษายน 64 วันที่ 25 มิถุนายน 64 ) เสียชีวิต 7 คน อยู่ในระกว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดตาก จำนวน 91 คน ซึ่งจำนวน 4 รายที่พบใหม่ คือในพื้นที่อ.แม่สอด