ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 รวม 3,644 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,482 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 162 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,751 ราย ผู้ป่วยสะสม 207,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 44 ราย

ศบค.เผยผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้รวม 3,644 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,751 ราย เสียชีวิต 44 ราย