รัฐสภา คว่ำ ร่างพรรคพลังประชารัฐ ส่วนร่างบัตร 2 ใบพรรคร่วม ได้ไปต่อ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทั่งเวลา 17.00น. เมื่อเริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงตามลำดับตัวอักษรเพื่อลงมติในญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 13ฉบับ ปรากฏว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว.ลงมติไปในแนวทางเดียวกับมติวิปของฝ่ายตัวเอง โดยส.ว.ทุกคนลงมติไม่รับหลักการหรืองดออกเสียงในร่างที่1ของพรรคพลังประชารัฐ ไปในทางเดียวกันทั้งหมด ส่วนร่างอื่นๆเสียงส.ว.ลงมติไม่รับหลักการและงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ มีออกเสียงรับหลักการแทรกเพียงบางส่วนเท่านั้น
ขณะที่ร่างที่13 ซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2บัตร นั้น ส.ว.ลงมติรับหลักการโดยพร้อมเพรียงกันเกือบทุกคน มีเพียงส.ว.ส่วนน้อยที่ลงมติงดออกเสียง อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นางดวงพร รอดพยาธิ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์ และพล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ลงมติไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ยังมีส.ว.ที่ลงมติยอมปิดสวิตซ์ส.ว.อาทินายคำนูณ สิทธิสมาน พญ.พรทิพทย์ โรจน์สุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณวพัฒน์
ส่วนการลงคะแนนโหวตของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียงจะไม่ค่อยไปทางเดียวกัน โดยส.ส.พลังประชารัฐ ส่วนใหญ่ลงมติรับหลักการในทุกร่าง แต่ก็มีส.ส.บางส่วนงดออกเสียงในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล โดยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงมติเห็นชอบในทุกร่าง รวมถึงร่างที่เกี่ยวกับการปิดสวิตซ์ส.ว. การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการยกเลิกคำสั่งต่างๆของคสช.ด้วย ขณะที่น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ลงมติรับหลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างของฝ่ายค้านที่เกี่ยวกับการปิดสวิตซ์ส.ว. ด้านพรรคประชาธิปัตย์ลงมติรับหลักการในทุกร่าง ขณะที่พรรคภูมิใจไทยลงมติรับหลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างที่1 ของพรรคพลังประชารัฐ ร่างที่3 ของพรรคฝ่ายค้าน เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ร่างที่5 ของพรรคฝ่ายค้านเรื่อง การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการยกเลิกคำสั่งคสช. และร่างที่13 ของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ด้านการลงคะแนนของพรรคฝ่ายค้านปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยลงมติรับหลักการในทุกร่างไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐ พรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย ลงมติรับหลักการไม่ครบทุกร่าง
จนกระทั่งการขานคะแนนของสมาชิกรัฐสภามาถึงในเวลา 21.30 น. ปรากฏว่า คะแนนเสียงในร่างที่13 ของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ 367 คนไปเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 733 คน โดยมีเสียงส.ว.ลงคะแนนรับหลักการเกิน 1ใน3 หรือ84 เสียงเช่นกัน ทำให้ร่างที่13 ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ร่างที่1ของพรรคพลังประชารัฐ เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการแก้ไขมาตรา 144 และ185 เรื่องการยกเลิกบทลงโทษส.ส.และส.ว.ที่ก้าวก่ายการแปรญัตติงบประมาณ และการให้ส.ส.-ส.ว.เข้าไปแทรกแซงการทำงานข้าราชการได้นั้น ปรากฏว่า มีคะแนนไม่รับหลักการและงดออกเสียงของส.ว. เกิน 166 เสียง จากส.ว.250 คนเท่ากับว่า มีเสียงส.ว.ที่จะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าวไม่ถึง 1ใน3 หรือ84 เสียงอย่างแน่นอนแล้ว จึงไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1อย่างแน่นอนแล้วเช่นกัน.

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด