"สมศักดิ์" รมว.ยุติธรรมรับลูกนายกฯ กำชับ ป.ป.ส.รีบขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติดให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ หวังช่วยปรับพฤติกรรมให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง ระบุผู้เสพสมัครใจลงทะเบียนเอง ไม่มีความผิด หรือมีโทษติดตัว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้สำรวจผู้ที่ติดยาเสพติดทุกพื้น ซึ่งคนที่ติดยาเสพติดต้องได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อนำไปบำบัดรักษา และเร่งปราบปรามพวกนายทุน ผู้ค้าหรือการจำหน่ายต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

"โดยเฉพาะการยึดทรัพย์ ซึ่งผมได้ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินการแล้ว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำไปบำบัดรักษา"

เบื้องต้นหลังจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะดำเนินการประมวลผลการขึ้นทะเบียนในภาพรวม เพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษา ปัจจุบันมีผู้ลงชื่อขึ้นทะเบียนแล้วรวมทั้งสิ้น 9,192 คน โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://nccdor.nccd.go.th/mqrcode/formtreat ซึ่งผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด จะไม่มีความผิด ไม่มีประวัติและไม่มีโทษ

"ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and Rehabilitation: CBTx) ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด ให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ"