คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสังเกตการณ์ การชุมนุมในวันนี้ อ้าง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ระบุ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมโดยตรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (24 มิ.ย.64) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่าจากที่ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการสมานฉันท์ ที่มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. กรณีกลุ่มต่าง ๆ นัดหมายชุมนุมสาธารณะเพื่อแสดงท่าทีหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองตามพื้นที่ต่างๆในวันที่ 24 มิ.ย. นั้น ต่างเห็นพ้องกันว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นรากฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการใช้เสรีภาพดังกล่าวบนหลักการสันติวิธี ทั้งสององค์กรจึงเห็นร่วมกันว่า ควรส่งผู้แทนลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และติดตามการชุมนุมในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมโดยตรง

ซึ่งกสม.ได้มอบหมายน.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ และนางปรีดา คงแป้น กสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนลงพื้นที่ ขณะที่คณะกรรมการสมานฉันท์ได้มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว และ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กรรมการสมานฉันท์ เป็นผู้แทนลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้

กสม.ร่วมสังเกตการณ์ชุมนุมวันนี้ อ้าง เพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์โดยตรง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด