นายอำเภอเมืองแพร่ เตรียมปรับการทำงานของ ศปก.อำเภอเมืองแพร่เพิ่มบทบาทของ เทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้คดีอาญากับผู้ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมโรค พร้อมกำชับเข้มงวดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในพื้นที่ ผู้ว่าฯแพร่ มอบหมายให้ผู้การฯแพร่ดำเนินคดีอาญากับโรงแรมเฮือนนานา


ผู้ว่าฯแพร่สั่งดำเนินคดีอาญาโรงแรมจัดปาร์ตี้วันเกิด
          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 มิย 64 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ และ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองแพร่ และคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ มี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบล นายก อบต.ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีการแจ้งในที่ประชุม กรณีเหตุการณ์ คลัสเตอร์งานปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมเฮือนนานา ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดย นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้แจ้งว่า
          เมื่อวันที่ 18 มิย. 64 เวลา 15.00 น.นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ โดย นายหนูไกร โปร่งมณี ผู้รับมอบอำนาจ และ นายอำเภอเมืองแพร่ มอบอำนาจให้ นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ แจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.ท.หญิงนุชนาฎ มูลอะมี พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ว่า เมื่อวันที่ 7 มิย.64 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ได้ทำการสอบสวนโรค ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายที่ 89 ของ จ.แพร่ ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวง ญาติผู้เสียชีวิตให้การว่า ผู้เสียชีวิตได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่ห้องประชุมโรงแรมเฮือนนานา มี นางพัชริน แต้กุล เป็นผู้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดังกล่าว มีผู้ร่วมงานประมาณ 30 คน และพนักงานโรงแรมเฮือนนานา 10 คน เมื่อวันที่ 7 มิย. 64นั้น


ผู้ว่าฯแพร่สั่งดำเนินคดีอาญาโรงแรมจัดปาร์ตี้วันเกิด


             การจัดงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่แต่อย่างใด ผู้แจ้งจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ กรณีการฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดแพร่ ที่ 1455/2564 ลงวันที่ 28 พค. 64 ขณะนี้ทาง ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งให้ปิด โรงแรมเฮือนนาๆ เป็นเวลา 14 วัน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการควบคุมผู้ที่ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดได้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย ควบคุมที่ โรงแรมเฮือนนานาบูติคแพร่ จำนวน 19 คน โรงแรมเฮือนนานา เชตะวัน 1 คน ที่บ้านพักของตัวเอง 11 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 คน เสียชีวิต 1 คน

ผู้ว่าฯแพร่สั่งดำเนินคดีอาญาโรงแรมจัดปาร์ตี้วันเกิด             นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่   เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือกันเพื่อที่จะบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข อสม. เทศบาลเมืองแพร่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพถึงระดับ ศปก.ตำบล โดยให้เข้มงวดในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในระดับตำบลหมู่บ้าน พร้อมกับจะมีการปรับศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองแพร่ ในการเพิ่มบาทของเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นคดีอาญา ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้เพื่อการควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพที่สุด ในการประชุมในครั้งต่อไป

ผู้ว่าฯแพร่สั่งดำเนินคดีอาญาโรงแรมจัดปาร์ตี้วันเกิด


               ในส่วนของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับโรงแรมเฮือนนานาว่า นายอำเภอเมืองแพร่ ได้ร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนไปแล้ว ต่อไป ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความผิดตามที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ เป็นกระบวนการของพนักงานสอบสวนในส่วนนี้ได้สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ช่วยกำกับดูแลในส่วนนี้แล้ว ผิดก็ว่าไปตามผิดเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย เรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการในส่วนของการควบคุมโรคได้ อำเภอเมืองแพร่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเสนอเรื่องขึ้นมาก็ได้ปิด 14 วัน ที่เหลือจากนี้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปเพื่อให้มีการดำเนินการสอบสวนในส่วนของคดีอาญาต่อไป