ตาก - หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก เสริมกำลังทหารขี่ม้าออกลาดตระเวนชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง ล่าสุดจับ 3คนไทยติดโควิด-19 จากกาสิโนจากเมียวดี
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทหารกองร้อยสกัดกั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ใช้ม้าออกลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณบ้านวังแก้ว บ้านวังตะเคียน และพื้นที่ใกล้เคียงในการสกัดกั้นชาวเมียนมา และชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทยที่ลักลอบไปมาระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งการใช้ม้า ขี่ลาดตระเวนสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ เช่น การข้ามลำห้วย ถนนเลียบชายแดน ป่าเขาและตะเข็บแนวชายแดน 

เสริมกำลังขี่ม้าตระเวนชายแดน-สกัดลักลอบเข้าเมืองโดยมีภารกิจ 3 ภารกิจ 3 คืน การออกลาดตระเวน การมอบอาหารและแจกหน้ากากอนามัย ให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง โดยมีการสอนวิธีการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19)ด้วย วิธีสุดท้ายคือการส่งเสบียงให้กับกำลังพลที่ลาดตระเวน


เสริมกำลังขี่ม้าตระเวนชายแดน-สกัดลักลอบเข้าเมืองล่าสุดเจ้าหน้าที่จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน ถนนสาย อ.เมืองตาก-อ.แม่สอด ได้พบชาวไทย 3 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกักตัวเอง โดยคนไทยทั้งหมดมาจากบ่อนกาสิโนแห่งเดียวกัน ที่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระวังมากขึ้น และเข้มงวดการลักลอบข้ามแดนมากขึ้น


เสริมกำลังขี่ม้าตระเวนชายแดน-สกัดลักลอบเข้าเมือง
พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด กล่าวว่า สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ที่จับได้ในขณะนี้ ที่ อ.แม่สอดมีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากจะเป็นแรงงานที่จะไม่เข้าไปพื้นที่จังหวัดชั้นใน สังเกตจากการแต่งกาย และการขนสัมภาระ ส่วนขบวนการใหญ่ๆที่จับได้จำนวนมาก และพยายามเข้าพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพราะมีลักษณะการขนสัมภาระ การแต่งกายที่พยายามเข้าพื้นที่ชั้นใน

เสริมกำลังขี่ม้าตระเวนชายแดน-สกัดลักลอบเข้าเมือง