พิษณุโลก - ปิดเพิ่มอีกหนึ่งโรงเรียน 3 วัน หลังผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.เฉลิมขวัญสตรีติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่นักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ เผยใหทุกระดับชั้นเรียน online อยู่ที่บ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ลงนามในประกาศด่วน ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้รับแจ้งจากนักเรียนว่ามีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบว่านักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ

ปิดร.ร.เฉลิมขวัญสตรี-ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน พร้อมมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 1.ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน online อยู่ที่บ้านงดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 2. จัดทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ โรงอาหาร และบริเวณต่างๆ3.สำรวจและคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน หากพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเชื้อทันที 4.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้แยกตัวอยู่บ้าน แจ้งรายงานอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการพบแพทย์และแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที

ปิดร.ร.เฉลิมขวัญสตรี-ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด

ทั้งนี้ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนได้เพียง 7 วันทำการ ในรูปแบบ on site โดยสลับชั้นเรียนระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย มาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนที่ประกาศปิดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 โรงเรียนแล้ว ได้แก่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก และโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ ไทยแลนด์ และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปิดร.ร.เฉลิมขวัญสตรี-ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด